Từ khóa phủ định trong Google Ads là gì?

Điều hướng nhanh chóng

Từ khóa phủ định là một từ hoặc cụm từ mà bạn thêm vào chiến dịch quảng cáo của mình để loại trừ nó khỏi hiển thị cho các công cụ tìm kiếm nhất định.Bằng cách loại trừ các từ khóa này, bạn có thể tăng cơ hội quảng cáo của mình xuất hiện trong các tìm kiếm có liên quan và tăng tỷ lệ nhấp (CTR). Có một số điều cần lưu ý khi sử dụng từ khóa phủ định: 1.Đảm bảo rằng từ khóa có liên quan đến doanh nghiệp của bạn2.Tránh các từ khóa quá chung chung hoặc mơ hồ3.Lưu ý đến các điều khoản đã đăng ký nhãn hiệu và nội dung được bảo vệ khác4.Hãy thận trọng khi chọn những từ xúc phạm5.Thử nghiệm các kết hợp từ khóa phủ định khác nhau để xem từ khóa nào tạo ra kết quả tốt nhất6.Thường xuyên xem xét các quảng cáo của bạn để tìm bất kỳ lưu lượng truy cập không phù hợp hoặc không liên quan7.Theo dõi số tiền bạn đang chi cho mỗi chiến dịch8.Theo dõi hiệu suất theo thời gian9.Sửa đổi các chiến dịch nếu cần10.Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Ads, hãy xem hướng dẫn thiết lập chiến dịch của chúng tôi.

Việc thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch Google Ads có thể giúp tôi như thế nào?

Việc thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch Google Ads có thể giúp bạn nhắm mục tiêu quảng cáo chính xác hơn và giảm lượng lưu lượng truy cập được gửi đến các trang web không liên quan đến doanh nghiệp của bạn.Có một số cách khác nhau để thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch của bạn: 1.Sử dụng Công cụ Từ khoá của AdWords2.Sử dụng Google AdWords Editor3.Sử dụng Mạng hiển thị của Google4.Sử dụng Báo cáo Google Analytics5.Sử dụng công cụ nghiên cứu từ khóa6.Thêm từ khóa phủ định theo cách thủ công7.Thêm từ khóa phủ định theo cách thủ công bằng công cụ tìm kiếm8.Thêm từ khóa phủ định thông qua mạng quảng cáo9.Xóa từ khóa phủ định10..Thêm từ khóa phủ định tự động với GoogleAdWordsToolsCách đầu tiên để thêm từ khóa phủ định là bằng cách sử dụng Công cụ từ khóa của AdWords. Công cụ này cho phép bạn nhập danh sách các từ hoặc cụm từ cụ thể mà bạn muốn loại trừ khỏi quảng cáo của mình và sau đó nó sẽ tạo danh sách các cụm từ tìm kiếm có liên quan có thể được sử dụng thay cho các từ hoặc cụm từ đó.Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để tìm ý tưởng từ khóa mới cho các chiến dịch của mình..Cách thứ hai để thêm từ khóa phủ định là sử dụng Google AdWords Editor. Chương trình này cho phép bạn chỉnh sửa các quảng cáo hiện tại, bao gồm thêm hoặc xóa bất kỳ từ hoặc cụm từ nào được nhắm mục tiêu..Cách thứ ba để thêm từ khóa phủ định là sử dụng Mạng hiển thị của Google. Hệ thống này cho phép bạn đặt quảng cáo trên các trang web trên tất cả các nền tảng và trình duyệt web chính, bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh..Cách thứ tư để thêm từ khóa phủ định là sử dụng tính năng Báo cáo của Google Analytics. This feature allows you to track how many people click on each ad and where they came from..The fifth way to addnegativekeywordsmanuallyisbyusingasearchenginetofindwebsitesthatarenotrelevanttobysuchasthedomainofyoursiteprofessionallyorgeographicallyspeakingandthenaddingthosewebsitesintotheadgroupingsofthesearch engine ..The sixthwaytoaddnegativenegativekeywordsistobeingabletomanyourownsearchtermsbysupportingtheGoogleAdSenseprogramme ..Thisprogramallowsyoutodisplayadsonsitesacrossallmajorwebbrowsersandsubscriptionlevelswithadunitsthatcanbeoptimizedfordifferenttypesofusers ..Youwillneedtocreateanaccountandselectaproductfromthemenuoptionsbeforeyoucanstart placingads ..Thereareseveraloptionsforthetypeofproductyouwouldliketopurchaseincludingtext ADS ,banner ADSs ,andlandingpages ADs 。

7thwaytoaddnegativenegativekeywordsistobitabletomanyourownsearchtermsbysupportingtheGoogleAnalyticsProgramme ..Thisprogramallowsyoutoputtrackingdataonthesurveyquestionsaskedofthestudentsinthecontextofyourbusiness ..YouwillneedanaccountwithGnstouredentialsaccesst Suite của quản trị viên

VIIIthwaytoaddnegativenegativekeywordsistobabletomanyourownsearchtermsbysupportingtheYahoo!Chương trình Quảng cáo ..Yahoo!Quảng cáo cung cấp một số loại giảm giá khác nhau, bao gồm Quảng cáo hiển thị, Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, Quảng cáo gốc, Danh sách tiếp thị lại, Công cụ dành cho nhà xuất bản web (WPT) 、 và Giải pháp tiếp thị tích hợp (IMS)。

thứ chín

Một số ví dụ về từ khóa phủ định mà tôi có thể sử dụng là gì?

 1. "không hợp lệ"
 2. "Thư rác"
 3. "thư rác"
 4. "email không mong muốn"
 5. "phần mềm quảng cáo"
 6. "phần mềm độc hại"
 7. "lừa đảo lừa đảo"
 8. "lừa đảo"
 9. "các hoạt động bất hợp pháp"

Làm cách nào để tạo danh sách các từ khóa phủ định cho chiến dịch Google Ads của tôi?

Có một số cách để tạo danh sách từ khóa phủ định cho chiến dịch Google Ads của bạn.Bạn có thể sử dụng Công cụ Từ khoá của Google AdWords, công cụ này sẽ hiển thị cho bạn tất cả các từ khoá được kết hợp với quảng cáo và chiến dịch của đối thủ cạnh tranh của bạn.Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ nghiên cứu đối thủ cạnh tranh như SEMrush hoặc Moz để tìm các từ khóa có liên quan đến doanh nghiệp của bạn nhưng không được đối thủ cạnh tranh sử dụng.Cuối cùng, bạn có thể sử dụng dữ liệu Google Xu hướng để xem tần suất các từ khóa nhất định đã được tìm kiếm theo thời gian.

Làm cách nào để đảm bảo rằng danh sách từ khoá phủ định của tôi có hiệu quả?

1.Trước tiên, bạn cần xác định thị trường mục tiêu của mình và các từ khóa phù hợp nhất với họ.Tiếp theo, bạn cần tạo một danh sách các từ khóa phủ định cụ thể cho thị trường mục tiêu và sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.Cuối cùng, bạn cần đảm bảo rằng tất cả các từ khóa trong danh sách từ khóa phủ định đều được đưa vào các chiến dịch quảng cáo của bạn.Bằng cách sử dụng nhắm mục tiêu theo từ khóa phủ định hiệu quả, bạn có thể đảm bảo rằng quảng cáo của mình sẽ chỉ được nhìn thấy bởi những người quan tâm đến những gì bạn cung cấp.Hãy nhớ rằng không phải tất cả các quảng cáo sẽ thành công với mọi từ khóa trong danh sách của bạn - hãy tập trung vào những từ khóa tạo ra tỷ lệ nhấp (CTR) cao nhất .6.Luôn xem xét kết quả của bạn thường xuyên để xác định xem có cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với danh sách từ khóa phủ định hoặc chính các chiến dịch quảng cáo của bạn hay không.7.

Các phương pháp hay nhất để quản lý từ khóa phủ định trong chiến dịch Google Ads là gì?

Những từ khóa phủ định bạn nên tránh sử dụng trong các chiến dịch Google Ads của mình là gì?Một số từ khóa phủ định để sử dụng cho doanh nghiệp của bạn là gì?Làm cách nào để bạn tạo danh sách từ khóa phủ định cho chiến dịch Google Ads của mình?Cách tốt nhất để đo lường hiệu quả của các chiến dịch Google Ads liên quan đến từ khóa phủ định là gì?Làm cách nào để bạn tìm thấy các từ khóa phủ định mới và có liên quan cho doanh nghiệp của mình?Có bất kỳ phủ định nào liên quan đến việc sử dụng từ khóa phủ định trong các chiến dịch Google Ads không?Bạn có thể quá cụ thể khi nhắm mục tiêu từ khóa phủ định với quảng cáo của mình không?Khi nào bạn nên xem xét và điều chỉnh Danh sách từ khóa phủ định (NLP) của chiến dịch Google Ads?Bạn nên xem xét những yếu tố nào khi thêm hoặc xóa một từ khóa khỏi NLP của mình?Có cần thiết phải đăng ký tên miền với Google trước khi bắt đầu chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu một từ khóa hoặc tập hợp từ khóa cụ thể không?Bạn có thể đặt giá thầu trên nhiều cụm từ tìm kiếm cùng một lúc để nhận được nhiều nhấp chuột hơn vào quảng cáo bao gồm các cụm từ đó làm mục tiêu từ khóa phủ định của chúng không?Nếu vậy, làm cách nào để bạn thực hiện điều này một cách hiệu quả mà không làm rối loạn quá trình đặt giá thầu của tài khoản với các giá thầu thừa?"

 1. Các phương pháp hay nhất để quản lý từ khóa phủ định trong chiến dịch Google Ads là gì?
 2. Các Từ khoá Phủ định Bạn Nên Tránh Sử dụng Trong các Chiến dịch Quảng cáo Google của mình là gì
 3. Làm cách nào để bạn tạo danh sách từ khóa phủ định cho chiến dịch quảng cáo trên Google của bạn
 4. Cách tốt nhất để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên Google của bạn liên quan đến các từ khóa phủ định là gì
 5. Làm thế nào để bạn tìm thấy các từ khóa phủ định mới và có liên quan cho doanh nghiệp của bạn
 6. Có bất kỳ từ khóa phủ định nào liên quan đến việc sử dụng từ khóa phủ định trong chiến dịch Google Ads
 7. Bạn Có Thể Quá Cụ Thể Khi Nhắm Mục Tiêu Từ Khóa Phủ Định Với Quảng Cáo Của Bạn Không
 8. Khi nào Bạn nên Xem xét và Điều chỉnh Danh sách Từ khoá Phủ định (NLP) của Chiến dịch Quảng cáo Google?
 9. Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi thêm hoặc xóa từ khóa khỏi NLP của bạn?

Tôi nên làm gì nếu không thấy kết quả từ việc sử dụng từ khóa phủ định trong chiến dịch Google Ads của mình?

Có một số điều bạn có thể làm để khắc phục sự cố nếu quảng cáo của bạn không hiển thị cùng với các từ khóa phủ định mà bạn đang nhắm mục tiêu.Trước tiên, hãy đảm bảo rằng danh sách từ khóa của bạn là chính xác và bao gồm tất cả các cụm từ bạn muốn nhắm mục tiêu.Thứ hai, đảm bảo rằng bản sao quảng cáo của bạn có liên quan và được nhắm mục tiêu đến đối tượng của bạn.Cuối cùng, hãy xem lại vị trí và chiến lược đặt giá thầu của quảng cáo để xem liệu có bất kỳ yếu tố nào khác ảnh hưởng đến hiệu suất của quảng cáo hay không.Nếu không có giải pháp nào trong số này hoạt động, có thể đã đến lúc cân nhắc điều chỉnh cài đặt chiến dịch của bạn hoặc chuyển sang một nền tảng quảng cáo khác.

Có giới hạn nào cho số lượng từ khóa phủ định mà tôi có thể có trong danh sách của mình không?

Không có giới hạn về số lượng từ khóa phủ định bạn có thể có trong danh sách của mình.Tuy nhiên, Google có thể giới hạn số lượng quảng cáo được phân phát với một từ khóa nếu nó được sử dụng quá thường xuyên.Vì vậy, điều quan trọng là sử dụng từ khóa phủ định một cách tiết kiệm để không gặp phải bất kỳ hạn chế nào.

Tôi có thể sử dụng đồng thời danh sách từ khóa khẳng định và từ khóa phủ định trong chiến dịch Google Ads của mình không?

Có, bạn có thể sử dụng đồng thời cả danh sách từ khóa khẳng định và phủ định trong chiến dịch Google Ads của mình.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc sử dụng quá nhiều từ khóa phủ định sẽ có tác động tiêu cực đến hiệu suất quảng cáo của bạn.Quá ít từ khóa tích cực cũng có thể có tác dụng tương tự.Tốt nhất là thử nghiệm các kết hợp khác nhau của các từ khóa khẳng định và phủ định để xem những gì hoạt động tốt nhất cho chiến dịch cụ thể của bạn.

Tôi nên xem lại và cập nhật danh sách từ khóa phủ định của mình bao lâu một lần?

Không có câu trả lời nhất định cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào tình huống cụ thể và mục tiêu mà bạn đang cố gắng đạt được với chiến dịch Google AdWords của mình.Tuy nhiên, nói chung, bạn nên xem xét và cập nhật danh sách từ khóa phủ định của mình ít nhất một lần mỗi tháng.Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn đang nhắm mục tiêu các từ khóa phù hợp và mang lại kết quả tốt nhất có thể cho doanh nghiệp của bạn.Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là thuật toán của Google có thể thay đổi thường xuyên, vì vậy bạn nên kiểm tra kết quả thường xuyên để đảm bảo rằng bạn đang tận dụng tối đa khoản đầu tư của mình.

Có bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc sử dụng quá nhiều hoặc từ khóa phủ định không phù hợp trong các chiến dịch Google Ads không?

Có một số rủi ro liên quan đến việc sử dụng quá nhiều hoặc từ khóa phủ định không phù hợp trong các chiến dịch Google Ads.Đầu tiên, quảng cáo của bạn có thể không hiệu quả như mong đợi bởi vì mọi người sẽ thấy ít kết quả hơn khi tìm kiếm các cụm từ gây khó chịu hoặc không liên quan đến sở thích của họ.Thứ hai, cuối cùng bạn có thể chi nhiều tiền hơn cho quảng cáo nếu đối tượng mục tiêu của bạn không quan tâm đến các từ khóa bạn đã chọn.Cuối cùng, việc sử dụng các từ khóa không phù hợp có thể dẫn đến các đánh giá trực tuyến tiêu cực và mất cơ hội kinh doanh.Trước khi tạo chiến dịch nhắm mục tiêu bất kỳ từ khóa cụ thể nào, điều quan trọng là phải thực hiện một số nghiên cứu để đảm bảo rằng thuật ngữ đó phù hợp và có liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Danh sách từ khóa phủ định có được sử dụng trong các loại quảng cáo trực tuyến khác, chẳng hạn như Quảng cáo Bing hoặc Quảng cáo Facebook không?

Có, danh sách từ khóa phủ định có thể được sử dụng trong các loại quảng cáo trực tuyến khác.Ví dụ: danh sách từ khóa phủ định có thể được sử dụng trong Quảng cáo Bing để nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người đã tìm kiếm các cụm từ liên quan đến ô tô.Danh sách từ khóa phủ định cũng có thể được sử dụng trong Quảng cáo trên Facebook để nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người đã bày tỏ sự quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ không liên quan đến trọng tâm chính của doanh nghiệp.

Bạn có bất kỳ mẹo bổ sung nào về việc sử dụng danh sách từ khóa phủ định để cải thiện hiệu suất của các chiến dịch Quảng cáo Google không?

Từ khóa phủ định là những từ hoặc cụm từ mà bạn loại trừ cụ thể khỏi chiến dịch quảng cáo của mình khi tạo danh sách từ khóa.Bằng cách loại trừ các cụm từ này, bạn đang giảm cơ hội hiển thị quảng cáo cho những người đang tìm kiếm chúng.

Có một số điều cần lưu ý khi sử dụng từ khóa phủ định:

 1. Đảm bảo bạn bao gồm tất cả các từ khóa quan trọng mà bạn muốn nhắm mục tiêu trong chiến dịch của mình.Việc bao gồm quá nhiều thuật ngữ không liên quan có thể thực sự làm giảm hiệu quả của quảng cáo của bạn.
 2. Hãy cụ thể về những điều khoản bạn muốn loại trừ.Ví dụ: nếu bạn đang nhắm mục tiêu "giống chó", đừng bao gồm "chó xù" làm từ khóa phủ định vì nó có thể xuất hiện trong các tìm kiếm có liên quan khác (chẳng hạn như "giống chó để bán"). Thay vào đó, hãy chỉ định một thuật ngữ hẹp hơn như "chó tha mồi vàng" hoặc "chó săn mồi labrador."
 3. Sử dụng từ khóa phủ định một cách tiết kiệm - chỉ thêm chúng nếu chúng thực sự cải thiện hiệu suất chiến dịch của bạn.Việc loại trừ các cụm từ nhất định thực sự có thể có tác động tiêu cực đến tỷ lệ nhấp và các chỉ số chính khác nếu được sử dụng không chính xác.Thử nghiệm các kết hợp từ khóa phủ định khác nhau trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với chiến lược chiến dịch của bạn.