Bir while döngüsünün amacı nedir?

While döngüsü, belirli bir koşul doğru kaldığı sürece bir dizi ifadeyi yürüten bir döngü türüdür.Koşul, istediğiniz herhangi bir şey olabilir, ancak while döngülerinin en yaygın kullanımı, bazı değişkenlerin belirli bir değere ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmektir.Ayarlanmamışsa döngü çalışmaya devam eder; varsa, döngü çalışmayı durduracak ve kontrolü onu çağıran koda geri verecektir.

Bir süre döngüsü nasıl çalışır?

While döngüsü, bir koşul doğruyken belirli bir kod bloğunu yürüten bir döngü türüdür.Koşul herhangi bir geçerli ifade olabilir ve while döngüsü içindeki kod, koşul doğru kaldığı sürece yürütülür.

İşte bir örnek:

while (myVar != null) { // Yürütülecek kod }

Bu kod, myVar artık null olana kadar yürütülmeye devam edecek.Başka bir deyişle, döngü boyunca her seferinde myVar'ın hala boş olup olmadığını kontrol etmeye devam edecektir.myVar null olursa, while döngüsünün içindeki kod sona erer ve yürütme, programınızdaki bir sonraki satıra geçer.

C++'da bir süre döngüsünün sözdizimi nedir?

C++'da while döngüsünün sözdizimi aşağıdaki gibidir:

while (koşul) { // ifadeler }

While döngüsü içindeki koşul bir boole ifadesi olmalıdır.Koşul doğru olarak değerlendirilirse, while döngüsü çalışmaya devam eder; aksi halde sonlandırılır ve false döndürür.While anahtar sözcüğünü izleyen ifade bloğu, koşul doğru kaldığı sürece tekrar tekrar yürütülür.

Bir diziyi yinelemek için while döngüsünü nasıl kullanabilirsiniz?

Bir diziyi yinelemek için while döngüsü kullanılabilir.Aşağıdaki kod 1'den 1'e kadar olan sayıları yazdırır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iken (sayı >

Yukarıdaki kod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve

  1. { printf("%d", sayi); sayı--; }

Bir while döngüsü kullanmayla ilgili bazı olası sorunlar nelerdir?

While döngüsü, belirli bir koşul sağlanana kadar bir dizi ifadeyi yürüten bir döngü türüdür.While döngülerinin aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli potansiyel sorunları vardır:

  1. While döngüsünün içindeki kod karmaşık hale gelebilir ve okunması zor olabilir.
  2. While döngüsünün içindeki kod birden çok kez çalıştırılabilir ve bu da beklenmeyen sonuçlara yol açabilir.
  3. While döngüsünün içindeki kod her zaman beklendiği gibi çalışmayabilir ve bu da hatalara neden olabilir.

Bir while döngüsü kullanırken sonsuz bir döngüden nasıl kaçınabilirsiniz?

Bir while döngüsü kullanırken, döngüdeki koşulun her zaman doğru olduğundan emin olmak önemlidir.Bu, koşul karşılanmazsa döngüye bir çıkış ifadesi eklenerek yapılabilir.Örneğin:

while (koşul) { // bir şey yap }

Döngüdeki koşul başarısız olsa bile bir şeyi yapmaya devam etmeniz gerekiyorsa, bir devam deyimi kullanabilirsiniz.

do-while döngüsü ile normal while döngüsü arasındaki fark nedir?

Do-while döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece bir kod bloğunu yürüten bir döngü türüdür.Koşul, bir ifade veya bir boole değeri olabilir.Normal bir while döngüsü, koşul yanlış olana kadar kendi kod bloğunu yürütür.

İç içe while döngülerini nasıl kullanabilirsiniz?

Yuvalanmış while döngüleri, aynı program içinde belirli bir görevin birden çok yinelemesini yapmanın bir yoludur.Şu şekilde çalışırlar:

İşte bir örnek:

while (myVar !=

Bu kod, 10'a eşit olup olmadığını görmek için myVar'ı kontrol etmeye devam edecek ve eşit değilse, bu bilgiye göre bir şeyler yapacak.Bu durumda, "MyVar is not equal to 10!" yazdırabilir. döngü boyunca her zaman.

  1. while (koşul) yazarak döngüyü başlatın;
  2. Durumu kontrol edin ve bu bilgilere göre bir şeyler yapın;
  3. Koşul artık doğru olmayana veya döngü gövdesinin sonuna ulaşana kadar 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
  4. { // Bir şey yap }

Bir while döngüsü yerine bir for döngüsü kullanmak ne zaman daha uygun olabilir?

While döngüsü, koşul doğru olduğu sürece çalışır, oysa for döngüsü, belirttiğiniz değere göre belirli sayıda çalışır.Örneğin, bir dizideki her harfi yazdırmak istiyorsanız, bir for döngüsü kullanırsınız:

for(dizedeki harf) { // harfle bir şey yap }

Öte yandan, her dizinin ilk harfini yazdırmak istiyorsanız, bir while döngüsü kullanabilirsiniz:

while(dize.

for ve while döngülerinden başka ne tür döngüler vardır?

Diğer üç tür döngü vardır: do while, do till ve for every.Hepsi biraz farklı çalışır, bu yüzden kullanmadan önce farkı bilmek önemlidir.

Do while döngüleri, koşul doğru olduğu sürece çalışmaya devam eder.Örneğin:

do { // Yürütülmesi gereken kod } while (koşul);

Bu, koşul artık doğru olmayana kadar kaşlı ayraçlar içindeki kodu yürütür, bu noktada döngüden çıkar ve daha önce orada olan her neyse onunla devam eder.

Do while döngüleri, koşul yanlış olur olmaz yürütmeyi durdurmaları dışında, tam olarak do while döngüleri gibi davranır.Örneğin:

do { // Yürütülmesi gereken kod } till (koşul);

Bu, koşuldan biri artık doğru olmayana veya belirli bir süre geçene kadar - hangisi önce gelirse - kaşlı ayraçlar içindeki kodu yürütür.