En iyi beş ABD medya şirketi hangileridir?

 1. Walt Disney Şirketi
 2. Comcast Şirketi
 3. Zaman Warner A.Ş.
 4. CBS Şirketi

Bu şirketler hangi hizmetleri sunuyor?

ABD medya şirketleri, televizyon yayıncılığı, yayıncılık ve çevrimiçi içerik dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktadır.Pazarlama ve reklam hizmetleri de veriyorlar.Bu şirketlerin genellikle kendi haber kaynakları vardır ve kendi programlarını üretirler.Ayrıca web sitelerinde ve diğer medya kuruluşları aracılığıyla reklam alanı satıyorlar.Bu şirketlerden bazıları büyük çok uluslu şirketlerken diğerleri daha küçük işletmelerdir.Hepsi, farklı kitlelere ulaşmak için kullanılabilecek geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunar.

Bu şirketler, teknoloji ve tüketici davranışlarındaki son değişikliklerden nasıl etkilendi?

Medya holdingleri, teknoloji ve tüketici davranışındaki son değişikliklerden çeşitli şekillerde etkilenmiştir.Örneğin, son birkaç on yılda, daha fazla insanın haber ve eğlence ihtiyaçları için web siteleri, uygulamalar ve sosyal medya platformları gibi dijital kaynaklara yönelmesiyle, insanların bilgi tüketme biçimleri önemli ölçüde değişti.Aynı zamanda, teknolojik gelişmeler, tüketicilerin telif hakkıyla korunan materyalin korsan kopyalarına erişmesini her zamankinden daha kolay hale getirdi.Sonuç olarak, bu şirketler pazarlama stratejilerini yasa dışı indirme ve akış hizmetleriyle rekabet edecek şekilde uyarlamak zorunda kaldılar.Buna ek olarak, insanların içeriği kullanma şeklindeki değişiklikler, bazı şirketlerin geleneksel reklamcılık modellerini terk ederek, özel içeriğe erişim için kullanıcılardan aylık ücret alan abonelik hizmetlerine yönelmesine yol açtı.Tüm bu faktörler, bu şirketlerin karlarına zarar verdi, bu nedenle sürekli olarak ürün ve hizmetlerinden para kazanmanın yeni yollarını arıyorlar.

Bu medya şirketlerinin birincil müşterileri kimler?

Bu medya şirketlerinin birincil müşterileri, medya içeriğini tüketen bireylerdir.Şirketler, çeşitli işletme ve kuruluşlara reklam alanı satarak para kazanıyor.Ayrıca DVD, CD ve diğer ürünlerin satışından da gelir elde ederler.Ek olarak, bu şirketler bazen haber veya eğlence programları üretmek için devletten fon alırlar.

Bu şirketler her yıl ne kadar gelir elde ediyor?

ABD'nin en büyük beş medya şirketi (Disney, Time Warner, CBS Corporation, Comcast Corporation ve The Walt Disney Company) 2016'da 191,1 milyar dolarlık birleşik gelir elde etti.Bu, 2015'e göre %5'lik bir artışı temsil ediyor.Bu şirketler öncelikle televizyon programları, sinema filmleri, müzik ve diğer eğlence biçimlerinin üretimi ve dağıtımı ile uğraşmaktadır.Ayrıca haber organizasyonlarını ve diğer çeşitli işletmeleri de işletiyorlar.

Bu gelirin çoğu nereden geliyor?

Amerika Birleşik Devletleri medya şirketleri için en büyük gelir kaynağı reklamcılıktan geliyor.Bu şirketler, işletmelere ve tüketicilere reklam satarak büyük karlar elde ediyor.Diğer gelir kaynakları arasında abonelik ücretleri, yayın satışları ve fikri mülkiyet hakları yer alır.Bu şirketlerde mülkiyetin yoğunlaşması, aralarında artan rekabete yol açmış ve bu da onları, editoryal değerleri desteklemekten çok kar elde etmeye odaklanmaya zorlamıştır.

ABD medya şirketleri için ortalama kar marjı nedir?

ABD medya şirketleri için ortalama kar marjı yaklaşık %25'tir.Bu, bu şirketlerin ürünlerini rakiplerinden daha düşük bir fiyata satarken bile önemli miktarda kar elde edebildikleri anlamına gelir.Aslında, bu şirketlerin çoğu, genel ekonomi düşmeye başlasa bile yüksek karlılık düzeylerini koruyabiliyor.Bu avantaj, bu firmaların dünyadaki en güçlü ve etkili işletmelerden bazıları olma statülerini korumalarına yardımcı oldu.

Bu kar marjları diğer sektörlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medya kuruluşları, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında yüksek kar marjlarına sahiptir.Örneğin, petrol endüstrisi için kar marjı %10 civarındadır.Ancak medya kuruluşlarının kar marjı %30'un üzerindedir.Bu, ürünleri diğer endüstrilerin ürettikleri kadar pahalı olmasa da, bu şirketlerin çok para kazanabilecekleri anlamına gelir.Ek olarak, bu şirketler büyük bir pazar payına sahip oldukları için çok para kazanabilmektedirler.Ayrıca tüketiciler onlara güvendiği için ürünleri için yüksek fiyatlar talep edebiliyorlar.

ABD medya şirketleri bilançolarında ne kadar borç taşıyor?

Şirketin büyüklüğü ve niteliği, tarihsel borç seviyeleri ve bu borçları nasıl finanse ettiği gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğu için bu sorunun kesin bir cevabı yoktur.Bununla birlikte, SNL Kagan tarafından derlenen verilere göre, ortalama bir ABD medya şirketinin toplam borcu (kısa vadeli borçlar dahil) $ 'dır.

Bazı şirketler, gelecekteki gelir akışları için yeni öz sermaye ihraç ederek veya borç para alarak genel borç yüklerini azaltabilmiştir.Örneğin, 21st Century Fox, kısmen bir dizi varlık satışı ve borçlanma sayesinde 2012'den bu yana toplam borç yükünü neredeyse yarı yarıya azalttı.

Bununla birlikte, genel olarak, ABD medya şirketlerinin faaliyetlerini finanse etmek için borç alınan fonlara giderek daha fazla bağımlı olduğuna dair kanıtlar var.Faiz oranlarının yükselmesi veya gelecekte herhangi bir öngörülemeyen ekonomik gerileme olması durumunda bu firmalar için bazı riskler oluşturabilir.

 1. 31 Aralık 20 itibariyle 1 milyar Bu rakam, 2015 seviyelerine göre %10'dan fazla bir artışı temsil ediyor ve bu tür borçlar için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeyi işaret ediyor.
 2. 3 milyar.Diğer şirketler, azalan reklam gelirlerinden veya değişen tüketici davranışlarından kaynaklanan mali baskılar nedeniyle daha fazla borç almak zorunda kaldı.Örneğin, Time Warner'ın net geliri 2014 ile 2016 arasında %50'den fazla düşerken, kısmen CNN ve TNT gibi bugün olduğundan daha az değerli görülen kablo ağları için yapılan büyük ödemeler nedeniyle toplam borçluluğu 10 milyar doları aştı. iki yıl önce.

Bugün ABD medya şirketlerinin karşılaştığı en büyük zorluklar nelerdir?

 1. Dijital medya platformlarından artan rekabet.
 2. Sosyal medyanın yükselişi ve insanların haberleri tüketme biçimleri üzerindeki etkisi.
 3. Medya sektöründe teknoloji şirketlerinin artan etkisi.
 4. Sahte haber ve çevrimiçi propagandanın yarattığı zorluklar.
 5. Küreselleşmenin ABD medya ortamı üzerindeki etkisi.
 6. Akış hizmetleri ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere, insanların içerik tüketme biçimleri değişiyor.

Bu işletmeler uzun vadede sürdürülebilir olabilir mi?

ABD medya şirketleri, uzun vadede daha sürdürülebilir olma baskısı altında.Bu işletmelerin çoğu, iklim değişikliğini ve diğer çevresel sorunları teşvik etmedeki rolleri nedeniyle eleştirildi.Bazı uzmanlar, bu şirketlerin gelecekte ayakta kalmak istiyorlarsa değişiklik yapmaları gerektiğini söylüyor.

Bu işletmelerin yapması gereken değişikliklerden bazıları karbon ayak izlerini azaltmak, operasyonları hakkında şeffaflığı artırmak ve yeni teknolojiye yatırım yapmaktır.Bu şirketler, bu hedeflere ulaşmada önemli adımlar atabilirse, bu onların pazarda güçlü bir varlık sürdürmelerine yardımcı olabilir.Bununla birlikte, sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, herkese uyan tek bir çözüm olmadığına dikkat etmek önemlidir; her şirketin kendi özel koşullarına ve ihtiyaçlarına göre kendi planını geliştirmesi gerekecektir.

Gelecekte bu işletmeleri olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir düzenleme veya politika sorunu var mı?

Gelecekte bu işletmeleri olumsuz yönde etkileyebilecek bir dizi düzenleme ve politika sorunu vardır.Bunlardan bazıları, antitröst yasalarında, vergilendirme politikalarında, dijital haklar yönetimi (DRM) önlemlerinde ve reklamcılık sektörünü çevreleyen düzenlemelerde olası değişiklikleri içerir.Ek olarak, bu şirketlerin iş modellerini zorlayabilecek teknolojik gelişmelerden zarar görme riski vardır.Örneğin, sosyal medya gibi yeni platformlar tüketicilerin alternatif bilgi kaynakları bulmasını kolaylaştırabilir.Bu gerçekleşirse, ABD medya şirketleri için izlenme sayısında ve gelirde azalmaya yol açabilir.Bu işletmeleri etkileyebilecek bir diğer konu da küresel ekonomik durgunluktur.Daha fazla insan televizyon izlemek veya gazete okumak yerine alternatif bilgi kaynaklarına yönelirse, ABD medya kuruluşları mali açıdan zarar görebilir.Ayrıca, hükümetler bu işletmelere yönelik daha katı düzenlemeler getirir veya vergileri artırırsa, muhtemelen ek finansal zorluklarla karşılaşacaktır.Genel olarak, gelecekte ABD medya şirketlerini etkileyebilecek bir dizi potansiyel risk ve zorluk vardır - bu nedenle şirketlerin buna göre plan yapabilmek için güncel olaylar ve düzenleyici gelişmeler konusunda güncel kalması önemlidir.