Görsel algının farklı seviyeleri nelerdir?

Farklı görsel algı seviyeleri şunlardır:

 1. Görsel farkındalık veya bilinç
 2. algısal seviye
 3. ayrıntı düzeyi
 4. Görüntü formu veya şekli
 5. Oryantasyon ve hareket
 6. Boyut ve ölçek
 7. Renk ve gölgeleme

Beyin her düzeyde bilgiyi nasıl işler?

Görsel algısal hiyerarşi, beynin her düzeyde bilgiyi işlediği süreçtir.Görsel algısal hiyerarşinin seviyeleri şunlardır: birincil, ikincil ve üçüncül.

Birincil seviye algısı, bir kişi doğrudan bir nesneye baktığında ortaya çıkar.Buna doğrudan görüş denir.Doğrudan görüş, insanların ayrıntıları yakın mesafeden ve yüksek çözünürlükte görmelerini sağlar.

İkincil düzey algı, bir kişi bir nesneye uzaktan veya başka bir şey aracılığıyla baktığında ortaya çıkar.Buna dolaylı görüş denir.Dolaylı görüş, insanların doğrudan görüşe göre daha genel alanlarda ve daha düşük çözünürlükte ayrıntıları görmelerini sağlar.

Üçüncü düzey algı, bir kişi birleşik bir görüntü oluşturmak için hem doğrudan hem de dolaylı görüşten gelen bilgileri birleştirdiğinde oluşur.Buna stereoskopik algı denir.Stereoskopik algı, insanların üç boyutlu nesneleri ve görüntüleri görmelerini sağlar.

Bir işleme düzeyinde hasar varsa ne olur?

Bir işleme düzeyinde hasar varsa, kişi dünyanın belirli yönlerini algılamada zorluk yaşayabilir.Örneğin, birinin ince ayrıntıları görme yeteneğini etkileyen bir görme bozukluğu varsa, uzaktaki veya düşük ışıktaki nesneleri algılamakta zorlanabilirler.Daha yüksek işleme seviyelerine (örneğin beyin fonksiyonu) verilen hasar, yaşamın diğer alanlarındaki yeteneklerin azalmasına da yol açabilir.Örneğin, afazisi (dil ile ilgili zorluklara neden olan bir durum) olan biri karmaşık talimatları anlamakta veya metinleri okumakta zorluk çekebilir.

Görsel algı zamanla nasıl gelişir?

Görsel algı, ışığın algılanmasıyla başlayan ve nesnelerin tanınmasıyla biten bir süreçtir.Görsel algısal hiyerarşi, bir görüntü oluşturmak için farklı bilgi düzeylerinin nasıl işlendiğini açıklayan bir modeldir.Hiyerarşinin en altında siyah beyaz kareler gibi temel öğeler bulunur.Bunların üzerinde, parlaklıktaki değişimleri temsil eden gri tonları bulunur.Renkler hiyerarşinin en üstünde yer alır ve ancak yakınlardaki diğer renklerle kontrast oluşturduklarında algılanabilirler.Çocuklar büyüdükçe, gözleri farklı parlaklık ve renk seviyelerine daha duyarlı hale gelir.Bu, resimlerde yetişkinlerden daha fazla ayrıntı görmelerini sağlar.Ayrıca çocukların beyinleri yetişkinlerin beyinlerinden daha hızlı gelişir ve bu da görsel algıyı daha hızlı öğrenmelerine yardımcı olur.

Neden bazı insanlar belirli türdeki görsel algı görevlerinde zorluk yaşarlar?

Bazı insanların belirli türdeki görsel algı görevlerinde zorluk yaşamasının birkaç nedeni vardır.Bunun bir nedeni, kişinin daha az gelişmiş veya daha zayıf bir görme duyusuna sahip olabilmesidir.Bu, nesnelerdeki ayrıntıları görmelerini veya özellikle bir nesneye odaklanmalarını zorlaştırabilir.Diğer bir neden de kişinin görme alanının farklı bölümlerinden gelen bilgileri aynı anda işlemek için çok fazla dikkat kaynağı kullanması olabilir.Bu, bu tür görevleri tamamlamaya çalışırken kafa karışıklığına ve hayal kırıklığına yol açabilir.Son olarak, bazı insanlar görsel bilgileri diğerlerine göre daha zor işleyebilir.Bunun nedeni genetik, deneyim veya bilişsel yetenek olabilir.

Görsel algısal becerileri geliştirmek için neler yapılabilir?

Görsel algısal becerileri geliştirmek için yapılabilecek birkaç şey vardır.Birincisi, beceri ile yapılan uygulama miktarını arttırmaktır.Bir diğeri, beceriyi geliştirmeye yardımcı olan araçları veya teknikleri kullanmaktır.Ve son olarak, beceri geliştirme sürecini yönlendirmeye ve desteklemeye yardımcı olabilecek birinin olması yardımcı olabilir.

Çocukların ve yetişkinlerin görsel bilgileri işleme biçimleri arasında bir fark var mı?

Görsel algısal hiyerarşi, insanların görsel bilgileri nasıl işlediğini açıklamak için kullanılan terimdir.Görsel algısal hiyerarşi iki kısma ayrılabilir: aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya işleme modelleri.

Aşağıdan yukarıya modeli, insanların önce bir resmin renkler, şekiller ve çizgiler gibi temel öğelerine bakmasını önerir.Bu temel unsurlara baktıktan sonra, insanlar bir resimdeki belirli ayrıntılara odaklanabilirler.Yukarıdan aşağıya model, insanların önce resmin tamamına bakmasını ve ardından belirli ayrıntılara odaklanmasını önerir.

Çocukların görsel bilgileri yetişkinlerden farklı şekilde işlediğine dair bazı kanıtlar var.Örneğin, araştırmalar çocukların resimlerdeki belirli ayrıntılara yetişkinlerden daha fazla odaklanma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir.Ek olarak, çocukların farklı görüntüler ve kelimeler arasında yetişkinlerden daha fazla ilişki kurma olasılığı daha yüksektir.Bu farklılıklar, çocukların beyinlerinin hala gelişmekte olması ve görsel bilgileri doğru bir şekilde işlemeyi öğrenmelerinden kaynaklanıyor olabilir.Genel olarak, çocukların ve yetişkinlerin görsel bilgileri nasıl işledikleri arasında bir fark var gibi görünüyor, ancak bu fark bireyin yaşına ve görsel uyaranlarla ilgili deneyimine bağlı olarak değişiyor.

Dikkat görsel algıyı nasıl etkiler?

Dikkat, bireyin bir nesneye veya göreve diğerine odaklanmasını sağlayan bilişsel bir süreçtir.İki kategoriye ayrılabilir: istemli ve istemsiz dikkat.Gönüllü dikkat, hangi uyaranlara katılmak istediğimizin bilinçli seçimini ifade eder.Buna karşılık, istemsiz dikkat, kaynakların belirli uyaranlara otomatik olarak tahsis edilmesini ifade eder.

Dikkatin görsel algıyı etkilemesinin bir yolu, nesneleri gördüğümüz sırayı değiştirmektir.Bir şeye çok dikkat ettiğimizde, beynimiz aldığı tüm bilgileri o odak noktası etrafında düzenler.Bu, diğer nesnelerin algısal hiyerarşimizde daha sonra görünmeye başlayacağı ve ilgilenilmezse tamamen gözden kaçırılabileceği anlamına gelir.

Dikkatin görsel algıyı etkilemesinin bir başka yolu, her bir nesneye ne kadar bilgi verdiğimizi değiştirmektir.Bir dizi sayıya bakıyorsanız ve aniden ortadaki bir kelimeye odaklanmanız gerekiyorsa, beyniniz otomatik olarak sayılara odaklanmayı azaltacak ve kelimeye daha fazla dikkat edecektir.Bu fenomen “seçici Dikkat” olarak bilinir ve karmaşık kalıpları anlama yeteneğimizde önemli bir rol oynar.

Son olarak, Dikkat, bir görüntünün belirli özelliklerini ne kadar iyi algıladığımızı da etkileyebilir.Örneğin, birinin yüzünün bir resmine bakar ve ardından gözlerine bakmamaya çalışırsanız, azaltılmış Dikkat Kaynakları (AR) nedeniyle bu özellikler daha az belirgin hale geleceğinden, göz rengini veya şeklini algılamak normalden daha zor olabilir. ).

Bağlam, bir şeyi görsel olarak nasıl algıladığımızda bir rol oynar mı?

Bağlam, bir şeyi görsel olarak nasıl algıladığımızda bir rol oynar, ancak her zaman değil.Bazen bağlam açıktır ve neye baktığımızı anlamak için gereklidir.Örneğin, bir kişinin resmine bakacak olursanız, kıyafetleri genellikle bağlamın bir parçası olur.Bir nesnenin resmine bakacak olursanız, bağlam o kadar net olmayabilir.Bu durumda bağlam, nesnenin uzayda veya zamanda nerede bulunduğu gibi şeyleri içerebilir.

Bağlamın görsel algıda rol oynayabileceği bir başka yol da şekilleri ve renkleri nasıl gördüğümüzü etkilemektir.Örneğin, mavi elbise giyen birinin resmine bakıyorsanız, teni muhtemelen mavi görünecektir çünkü bu, vücudunun çoğuna hakim olan renktir.Bununla birlikte, yeşil giysiler giyen birinin resmine bakıyorsanız, teni muhtemelen yeşil görünecektir çünkü kıyafetlerinin çoğuna hakim olan renk budur.

Genel olarak bağlam, bir şeyi görsel olarak nasıl algıladığımız konusunda önemli bir rol oynar; ancak ne aradığımızı anlamak için her zaman açık veya gerekli değildir.

Duygular, uyaranları görsel olarak doğru bir şekilde algılama yeteneğimizi etkiler mi?

Görsel algısal hiyerarşi, insanların gözün yüzeyinden beyindeki daha yüksek seviyelere kadar bilgiyi nasıl işlediğinin bir modelidir.Duyguların, uyaranları görsel olarak doğru bir şekilde algılama yeteneğimiz üzerinde bir etkisi olduğunu ve hatta gerçeklik algımızı bozabileceğini öne sürüyor.

Duygusal olarak uyarıldığımızda vücudumuz adrenalin ve kortizol gibi hormonlar salgılar.Bu hormonlar, kan akışımızda ve kalp atış hızımızda değişikliklere neden olur ve bu da ne kadar iyi gördüğümüzü etkileyebilir.Gözlerimiz ışığa karşı daha duyarlı veya daha az hassas hale gelebilir, bu da gerçekte var olan ancak gerçekte olduğundan daha büyük veya daha küçük görünen şeyleri görmemize yol açar.Ek olarak, duygusal olduğumuzda, odak noktamız bir sahnedeki önemli ayrıntılardan daha belirgin unsurlara yönlendirilebilir.Bu, gördüğümüz şeyi olduğundan daha önemli olarak yanlış yorumlamamıza neden olabilir.

Söz konusu yüz ifadeleri, beden dili ve çevre ayrıntıları söz konusu olduğunda, tüm bu faktörler gerçeğin yanlış algılanmasına yol açabilir.Bazı durumlarda bu yanlışlıklar önemsiz olabilir – örneğin, kızgın görünen birinin resmini izliyorsanız, yanlış bir şekilde onun da kızgın olduğunu varsayabilirsiniz – diğer durumlarda ise çok daha ciddi olabilir – örneğin, Tehlikeli bir durumun güvenli olduğunu düşünürsünüz çünkü bunu kendi duygularınızla yapmaya şartlanmışsınızdır.Paket servis mesajı, yalnızca başkalarıyla etkileşime girerken (güvenlik nedenleriyle) duygusal olarak uyarılmaktan kaçınmanın değil, aynı zamanda duygularınızın net görme yeteneğinizi nasıl etkilediğinin farkında olmanın da önemli olduğudur.

Bir kişinin net bir şekilde görme yeteneğini hangi engeller engelleyebilir?

Bir kişinin net bir şekilde görmesini engelleyebilecek bir engel, kişinin iyi görmesini engelleyen fiziksel bir engeli olup olmadığıdır.Başka bir engel, gözlerinin yorgun olması veya parlak bir alanda olmaları olabilir.Birisi bir şeye yakından bakıyorsa, gözlerimizin çalışma şekli nedeniyle onu net olarak görmekte de sorun yaşayabilir.Son olarak, insanlar bir şeylere uzaktan bakarken bazen önemli detayları kaçırabilirler çünkü bir şeyden uzaktayken beynimiz bilgiyi farklı şekilde işler.

Işık ve renk gördüğümüzü nasıl etkiler?13 .Gördüklerimizi anlamamızda derinlik ipucu nasıl bir rol oynar?

 1. Göreceklerimizle ilgili beklentilerimiz nasıl gördüğümüzü nasıl etkiler?
 2. Görüntülerin aldatıcı olmasının bazı yolları nelerdir?
 3. Beynimiz görsel bilgiyi nasıl işler?
 4. Bir nesne ile çevresi arasındaki fark nedir?
 5. Bir sahnedeki nesneler hareket ederken veya uzaydaki konumlarını değiştirirken nasıl değişir?
 6. Işık nesneleri nasıl gördüğümüzü nasıl etkiler?