Varför är min webbplats inte säker trots att jag har ett giltigt certifikat?

Det finns några anledningar till varför din webbplats kanske inte är säker trots att du har ett giltigt certifikat.För det första kanske webbläsaren eller sökmotorn inte litar på certifikatet.Om webbläsaren eller sökmotorn inte litar på certifikatet kommer den inte att tillåta webbplatsen att laddas.För det andra, om din webbplats är värd på en server som inte är korrekt konfigurerad, kan skadliga användare fånga upp och ändra trafik innan den når din webbplats servrar.Slutligen, vissa webbläsare stöder inte certifikat alls, så även om din webbplats har ett giltigt certifikat kan besökarna fortfarande inte komma åt det om de inte har en lämplig webbläsare installerad. Alla dessa problem kan lösas genom att följa korrekt säkerhetsprocedurer: 1) Se till att din webbplats är värd på en server som är korrekt konfigurerad och övervakad för hot; 2) Kontrollera att din webbläsare stöder certifikat och tillåter att webbplatser laddas; 3) Använd HTTPS när det är möjligt för att skydda dig mot avlyssning och modifiering av trafik; 4) Var alltid försiktig när du laddar ner filer från otillförlitliga källor. Om du fortfarande har problem med att säkra din webbplats med ett giltigt certifikat, kontakta vårt supportteam för hjälp.

Hur kan jag göra min webbplats säker om den inte har ett giltigt certifikat?

Ett sätt att göra din webbplats säker är att använda ett giltigt certifikat.Ett giltigt certifikat innebär att certifikatutfärdaren (CA) som utfärdade det är betrodd av webbläsare.Detta gör att din webbplats verkar mer pålitlig och hjälper till att skydda dig från nätfiskeattacker, som är försök att stjäla personlig information genom att maskera dig som en pålitlig webbplats. Om du inte har ett giltigt certifikat kan du fortfarande göra din webbplats säker genom att använda säkerhetsfunktioner inbyggd i webbläsare.Till exempel innehåller Firefox ett tillägg som heter HTTPS Everywhere som krypterar all din trafik med SSL/TLS när du besöker webbplatser som kräver det.Chrome har också vissa säkerhetsfunktioner, som Säker webbsökning och Site Isolation, som hjälper till att skydda dig från skadliga webbplatser. Du kan också prova att installera en SSL/TLS Certificate Authority (CA) på din server.En CA tillhandahåller certifikat för webbplatser och säkrar dem så att de kan verifieras av webbläsare.När det är installerat kommer CA att förse dig med en uppsättning certifikat som kan användas för att kryptera all din trafik med SSL/TLS.

Vilka är några sätt att se om en webbplats är säker?

Ett sätt att avgöra om en webbplats är säker är att kontrollera webbplatsens certifikat.Ett giltigt certifikat indikerar att webbplatsen är legitim och har verifierats av en pålitlig tredje part.Andra tecken på att en webbplats kan vara säker inkluderar att använda HTTPS (HTTP över SSL) när det är möjligt, använda starka lösenord och hålla reda på säkerhetsuppdateringar för webbläsaren du använder.

Är det möjligt för en webbplats att vara säker utan ett giltigt certifikat?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom säkerheten på en webbplats varierar beroende på de specifika omständigheterna.Det är dock i allmänhet möjligt för en webbplats att vara säker utan ett giltigt certifikat om webbplatsen använder SSL/TLS-kryptering och följer andra bästa praxis för onlinesäkerhet.

SSL/TLS-kryptering är ett vanligt sätt att säkerställa att data som överförs mellan din webbläsare och webbplatsen är privat och säker.Att dessutom se till att alla sidor på din webbplats är korrekt konfigurerade med HTTPS kan hjälpa till att skydda mot cross-site scripting (XSS)-attacker, vilket kan tillåta skadliga individer att injicera skadlig kod på webbsidor som besöks av andra användare.Slutligen kan användning av cookies och andra spårningsmekanismer hjälpa till att identifiera obehörig aktivitet på din webbplats.

Även om det inte finns någon garanti för att en given webbplats kommer att vara immun mot attacker, bör det att följa dessa grundläggande tips göra det svårare för illvilliga individer att äventyra din integritet online eller stjäla din personliga information.

Hur viktigt är det att ha ett giltigt certifikat för min webbplats?

Ett giltigt certifikat är viktigt för alla webbplatser eftersom det visar att webbplatsen är säker.En webbplats med ett giltigt certifikat kommer att ha ett grönt lås i adressfältet i din webbläsare, vilket indikerar att sidan är säker att besöka.Dessutom kommer ett giltigt certifikat att skydda din webbplats från att bli hackad.Om någon försöker hacka din webbplats och komma åt känslig information kan de blockeras om de försöker komma åt din webbplats med ett ogiltigt certifikat.

Kommer min webbplats att straffas om den inte har ett giltigt certifikat?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom de påföljder som kan åläggas en webbplats för att inte ha ett giltigt certifikat kommer att variera beroende på de särskilda omständigheterna.Men generellt sett kommer webbplatser som inte har ett giltigt certifikat sannolikt att ses som osäkra och kan drabbas av minskad trafik och besökarnas engagemang.Som sådan är det viktigt att se till att din webbplats har ett giltigt certifikat om du vill vara säker på att den förblir säker.

Hur kan jag säkerställa att min webbplats har ett giltigt certifikat?

Om du inte är säker på om din webbplats är säker kan du kontrollera flera saker:

  1. Kontrollera att certifikatet kommer från en pålitlig källa.Kontrollera certifikatets giltighet genom att kontrollera dess tidsstämpel och utfärdare.Aktivera HTTPS på din webbplats för att skydda mot man-in-the-midten-attacker.Använd en säker chiffersvit när du krypterar data som skickas över HTTP/HTTPS-anslutningar.Granska din webbplatss säkerhetspraxis regelbundet för att säkerställa att de förblir uppdaterade och överensstämmer med bästa praxis."
  2. Verifiera att certifikatet kommer från en pålitlig källa - leta efter en EV eller CAs godkännandestämpel, eller kontakta certifieringsmyndigheten för att be om mer information om deras certifieringsprocess (detta hjälper till att verifiera att de är ansedda). Se till att alla certifikat som används på din webbplats är korrekt installerade och uppdaterade – utgångna eller återkallade certifikat kan ge angripare tillgång till känslig information, så det är viktigt att hålla dem uppdaterade också!
  3. Kontrollera certifikatets giltighet - leta efter en giltig tidsstämpel och utfärdare (detta kommer att visa att certifikatet har utfärdats nyligen och av en pålitlig källa). Du kan också använda onlineverktyg som CertificateChecker.com för att automatiskt kontrollera ett certifikats detaljer mot kända förtroendeleverantörer (t.ex. Google, Microsoft, Symantec).
  4. Aktivera HTTPS på din webbplats – detta hjälper till att skydda mot man-in-the-middle-attacker (där någon fångar upp trafik mellan din webbläsare och server), samt förhindrar någon från att se okrypterad data som överförs över din webbplats (t.ex. inloggningsuppgifter, konsument data). För mer information om hur du ställer in HTTPS på din webbplats, se vårt blogginlägg här: https://www .websiteoptimizationtips .com/how_to_enable_https _on_your_website/.Observera att vissa webbläsare kan kräva att du manuellt lägger till en "ssl"-flagga när du konfigurerar SSL/TLS-inställningar; konsultera din webbläsares dokumentation för mer information!
  5. Använd en säker chiffersvit när du krypterar data som skickas över HTTP/HTTPS-anslutningar - detta kommer att hjälpa till att säkerställa att data skyddas med starka krypteringsmetoder ifall den hamnar i obehöriga händer.För att lära dig mer om vilka chiffersviter som är mest lämpliga för olika typer av webbplatser, se vårt blogginlägg här: https://www .websiteoptimizationtips .com/securely_encrypting_data _sent_over_httphtps/.

Vad händer om min webbplats har ett ogiltigt certifikat?

När en webbplats besöks kontrollerar webbläsaren om certifikatet är giltigt.Om den inte är det kommer webbläsaren att visa ett varningsmeddelande och vägra ladda sidan.Detta kan vara mycket frustrerande för webbplatsägare som försöker få igång sin webbplats. Den vanligaste orsaken till ett ogiltigt certifikat är när den certifikatutfärdare (CA) som utfärdade det har äventyrats.En CA är ansvarig för att utfärda certifikat som styrker en webbplatss identitet.Om någon får tillgång till en CA:s databas med certifikat kan de skapa falska certifikat som ser legitima ut. Det här problemet kan uppstå på två sätt:

DigiCert - https://www.digicertglobal .com/en/resources/online-security-checker/?WT .mc_id=CSE_SILVERLIGHT&utm_source=Silverlight&utm_medium=email&utm_campaign=DigiCert%20Online%20Security%20Checker

Comodo Security Solutions - https://securelist .com/en/company/ Comodo /surveys?qid=ZgRjK5F9n4M&cid=CMS_CLOUD10BASE64

Om din webbplats inte använder HTTPS kan du fortfarande kontrollera serverns certifikat genom att följa dessa steg:

  1. CA:n kan ha blivit hackad - detta kan hända om någon bryter sig in i CA:s datorsystem eller stjäl dess privata nyckel.CA:n kan ha förlorat sin tillförlitlighet - detta kan hända om det finns bevis för att CA medvetet skapar bedrägliga certifikat. I båda fallen löser problemet att ogiltigförklara alla berörda certifikat.Webbplatser måste också uppdatera sina SSL/TLS-säkerhetsåtgärder för att säkerställa att alla nya anslutningar använder giltiga certifikat. Om din webbplats använder HTTPS bör du verifiera din servers certifikat med en av dessa onlinetjänster:SSL Labs - https://www-ssl -certs.com/
  2. Öppna Firefox och gå till Verktyg -> Webbutvecklare -> Webbplatsdiagnostik -> Visa certifikat Klicka på "Detaljer" under "Servernamn (eller IP-adress)"Under "Ämne", välj "Digital signatur"Klicka på "Detaljer" under "Utfärdare".Du kommer nu att kunna se detaljer om din servers certifikat inklusive dess serienummer och utgångsdatum. Om du vill kan du kontakta ditt webbhotell eller certifikatutfärdaren för att be dem att utfärda ett nytt certifikat till dig för att inte upphöra att gälla. tills efter 202(Observera: För webbplatser som använder TLS 0 eller 1 krypteringsscheman (som Gmail), Chrome OS-enheter och Android 4+-enheter som besöker via http://localhost/* kommer att misslyckas på grund av en osäker SSL-anslutning. )När man kontrollerar om en webbplats är säker eller inte med giltig certifikatvalidering börjar processen med att verifiera domännamnets äganderätt genom DNSSEC-validering följt av verifiering av signerat SSL-certifikat tillhandahållet av Certification Authority (CA). Ägande av domännamn bör matcha motsvarande DNS-post(er).Till exempel ska www[.]example[.]com peka på ns1[.]example[.]net medan www[.]badguystuff[.]com bör peka på ns2[.]badguystuff[.]net Domännamn kan vara registrerat utan korrekt DNSSEC-signering men verifiering skulle ändå lyckas eftersom jokerteckendelegeringsfunktionen tillåter matchning av underdomäner mot korrekt signerade zoner. Så länge som båda namnserverposterna finns i DNS-zonfilen så lyckas valideringen oavsett om det faktiska värdnamnet matchar det angivna värdnamnet i NS-posterna eller inte Om det inte överensstämmer mellan det faktiska värdnamnet och registrerade namnservrar misslyckas valideringen. För att validera SSL-certifikat som tillhandahålls av Certification Authority kör följande kommando från terminalfönstret cd /usr/local sudo openssl sert –inform PEM –out cacerts //serveripaddress/.wellknownacme -challenge Ange lösenordsfras för .

Kan jag få problem om min webbplats inte har ett giltigt certifikat?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom lagenligheten av en webbplatss brist på ett giltigt certifikat kan variera beroende på i vilket land den är belägen.Men generellt sett, om din webbplats inte har ett giltigt certifikat, kan du riskera att bli straffad av sökmotorer och andra onlineplattformar.Detta kan resultera i minskad trafik och förlust av affärer.Därför är det viktigt att se till att din webbplats har ett giltigt certifikat om du vill undvika eventuella negativa konsekvenser.

Vilka är konsekvenserna av att ha en osäker webbplats?

Det finns några konsekvenser av att ha en osäker webbplats.För det första kanske besökare inte kan lita på webbplatsen och kanske inte känner sig säkra när de besöker den.För det andra, om webbplatsen hackas kan känslig information (som lösenord) stjälas.Slutligen kan man inte lita på att en webbplats med ett osäkert certifikat är säker – även om resten av sidan är säker – eftersom ett giltigt certifikat endast bevisar att företaget äger domännamnet, inte att deras webbplats faktiskt är säker. finns det flera saker du kan göra för att göra din webbplats säkrare:1.Se till att all användarinmatning är ordentligt sanerad innan den skickas till en server.Detta inkluderar användarnamn och lösenord samt all annan data som kan användas i attacker.2.Använd HTTPS när det är möjligt.Detta kommer att kryptera data mellan din webbläsare och servern, vilket gör det mycket svårare för angripare att stjäla information eller utnyttja sårbarheter på din webbplats.3.Installera säkerhetsprogramvara på din dator och använd den regelbundet för att leta efter potentiella sårbarheter på din webbplats och skydda dig från attacker

Webbplatsen är inte säker med giltigt certifikat

En osäker webbplats kan få många konsekvenser för sina besökare, inklusive misstroende och säkerhetsproblem.Dessutom, om en webbplats hackas, kan känslig information som lösenord stjälas på grund av bristande kryptering mellan webbläsare och server.