Vilken social medieplattform har flest användare?

Twitter har flest användare, med över 300 miljoner aktiva konton i februari 2018.Facebook kommer på andra plats, med över 2 miljarder aktiva konton.Instagram ligger på tredje plats, med över 1 miljard aktiva konton.WhatsApp ligger på fjärde plats, med över 900 miljoner aktiva användare.

Hur lång tid spenderas i genomsnitt på sociala medier per dag?

Den genomsnittliga personen spenderar cirka två timmar om dagen på sociala medier, enligt Statista.Detta antal kan dock variera beroende på åldersgrupp och hur mycket tid människor spenderar på sina telefoner.Till exempel tenderar tonåringar att spendera mer tid på sociala medier än vad vuxna gör.Och människor som använder sociala medier oftare lägger också mer tid på det.Å andra sidan använder vissa människor bara sociala medier i några minuter varje dag.

Hur många sociala mediekonton har en genomsnittlig person?

Den genomsnittliga personen har cirka 140 konton på sociala medier.

Twitter är den mest populära sociala medieplattformen, med uppskattningsvis 284 miljoner aktiva användare den 20 september. Enligt en studie av Parsely använder 66 % av amerikanerna minst en social medieplattform regelbundet.

Några överraskande statistik om sociala medier inkluderar:

-En genomsnittlig person spenderar mer än två timmar per dag på sociala medieplattformar.

-Människor i åldersgruppen 18-24 har mest sannolikt flera konton (-Aroamerikaner har dubbelt så stor sannolikhet som vita att ha noll eller ett konto på sociala medier (11%).

 1. Facebook är tvåa med 39 miljarder användare.Instagram är trea med 700 miljoner användare.WhatsApp är fjärde med 500 miljoner användare och Reddit är femte med 100 miljoner användare.
 2. .

Hur stor andel av användarna av sociala medier är aktiva dagligen?

Hur stor andel av användarna av sociala medier är aktiva varje månad?Hur stor andel av användarna av sociala medier är aktiva årligen?Hur många använder Facebook dagligen?Hur många använder Twitter dagligen?Hur många använder LinkedIn dagligen?Vad är medelåldern för en användare av sociala medier?Hur ser könsfördelningen ut för användare av sociala medier?Vad är raskvoten för användare av sociala medier?Vilken utbildningsnivå har användare av sociala medier?Var bor de flesta användare av sociala medier?"Statistik för sociala medier: Överraskande fakta" Åldersintervallet där denna användning ökar markant är mellan 18-24-åringar med 81%, 25-34-åringar med 80%, 35-44-åringar med 79%, 45-54-åringar med 78 %, 55-åringar med 77 %.

 1. Enligt Statista kommer cirka två tredjedelar (67%) av all internettrafik från och med 2018 från mobila enheter.Från och med tredje kvartalet 2017 fanns det 13 miljarder aktiva Facebook-konton, 39 miljarder aktiva Twitter-konton och 19 miljarder aktiva LinkedIn-konton världen över.I genomsnitt använder varje person på jorden tre olika typer av sociala nätverksplattformar (Facebook, Twitter och LinkedIn) varje dag.Majoriteten (81 %) av vuxna i åldern 18-29 år använder minst en typ av sociala nätverksplattformar regelbundet jämfört med endast 61 % av de över 50 år. Män står för 51 % av världens befolkning men 73 % av den globala användningsvolymen för sociala medier nätverk.När det gäller geografisk spridning är Asien och Stillahavsområdet världsledande när det gäller antalet tvååringar som använder sociala nätverk med 88 %.Nordamerika följer med 84 %. Könskvoten för användare av sociala nätverk varierar beroende på geografi; i Europa står till exempel kvinnor för 49 % av den totala befolkningen men endast 33 % av de sociala nätverksanvändarna "Överraskande statistik över sociala medier" - Som tidigare nämnts två tredjedelar (67 %) av alla Internettrafik kommer från mobila enheter vilket innebär att mer än hälften av världens befolkning får tillgång till internet via sina smartphones eller surfplattor - I genomsnitt använder varje människa på jorden 3 olika typer av vänplattformar varje dag: Facebook, Twitter och LinkedIn
 2. -Det finns fler män än kvinnor som använder sociala nätverk, men när det kommer till det totala antalet utgör de 51 % medan kvinnor står för 47 %.-Geografiskt leder Asien och Stillahavsområdet när det gäller vem som har använt sociala nätverk längst med 88 % under 6 år gammal följt av Nordamerika med 84%.-Utbildningsnivåer spelar en stor roll när det kommer till vem som använder sociala nätverk oftare än inte enligt Statista. De utan formell skolgång tenderar att vara mindre engagerade i onlineaktiviteter jämfört med högskoleutexaminerade eller de med en examen som har högre engagemang - Rasgapet när det kommer till vem som använder tjänster för sociala nätverk verkar inte vara för stort, men afroamerikaner utgör endast 2 % procent jämfört med vita som utgör cirka 67 % procent - Enligt Pew Research Centrera nästan hälften (47 %) av amerikanska vuxna använder någon form av sociala medier dagligen och den siffran stiger till 71 procent bland tonåringar"Överraskande statistik om hur ofta vi använder sociala medier" – vi använder våra smartphones i genomsnitt 4 timmar per dag!–Vi kollar våra telefoner 150 gånger per dag!–Vi spenderar en timme per dag på Instagram!–Vi spenderar 30 minuter per dag på Snapchat!–Vi spenderar 15 minuter per dag på Facebook!–Vi spenderar 5 minuter per dag på WhatsApp!

Vilket land har flest användare av sociala medier?

Det finns över 2,3 miljarder aktiva användare av sociala medier i februari 2017, enligt Statista.Det är mer än dubbelt så många användare som var aktiva i mars 2013.De fem bästa länderna med flest användare av sociala medier är Kina (med 972 miljoner), Indien (med 330 miljoner), USA (med 295 miljoner), Brasilien (med 255 miljoner) och Ryssland (med 248 miljoner).

Vilken är den populäraste aktiviteten på sociala medier?

Den mest populära aktiviteten på sociala medier är inlägg.Nästan hälften av alla inlägg görs inom den första timmen efter att de lagts upp och 95 % av alla inlägg görs inom de första 24 timmarna.Folk skriver också oftare under helger än under vardagar.Den näst mest populära aktiviteten är att följa personer, följt av att gilla inlägg.Folk skriver också mer om personliga upplevelser än om politik eller nyhetshändelser.

Vad är det genomsnittliga antalet vänner/följare som en person har på sociala medier?

Hur många använder sociala medier varje dag?Hur stor andel av världens befolkning finns på sociala medier?Hur många tar bort sina konton på sociala medier varje månad?Vad är överraskande statistik om sociala medier?

 1. Den genomsnittliga personen har runt 150 vänner/följare på sociala medier.
 2. Sociala medier används av över 2 miljarder människor varje dag.
 3. Ungefär en tredjedel av världens befolkning finns på sociala medier, och detta antal växer snabbt.
 4. En majoritet av användarna (över 70%) raderar sina sociala mediekonton varje månad.
 5. Sociala medieplattformar varierar när det gäller hur ofta de uppdaterar innehåll, med Twitter tenderar att vara vanligare än Facebook eller Instagram, till exempel.

Hur mycket tid lägger en genomsnittlig person på att skapa innehåll för sociala medieplattformar?

Enligt en studie från analysföretaget Parse.ly för sociala medier tillbringar en genomsnittlig person cirka tre timmar per dag på sociala medieplattformar.Detta inkluderar tid som ägnas åt att titta på innehåll, kommentera inlägg och dela inlägg.

En del annan överraskande statistik om sociala medier inkluderar:

-Människor spenderar mer tid på Facebook än någon annan plattform.

-Twitter är den mest populära plattformen för att följa nyheter och aktuella händelser.

-Fler människor använder Instagram för att dela bilder än någon annan plattform.

Vad är medelåldern för en användare av sociala medier?

Medelåldern för en användare av sociala medier är 29 år.

Medianåldern är dock 26 år.Det betyder att hälften av alla användare av sociala medier är yngre än 26 och hälften är äldre.

Vilket kön använder sociala medier oftare?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på en mängd olika faktorer, inklusive ålder, yrke och plats.Men några intressanta sociala medier-statistik som kan ge viss insikt i saken inkluderar följande:

Enligt en studie genomförd av eMarketer 2016 är det mer benägna att kvinnor än män använder sociala medieplattformar (som Facebook, Twitter och Instagram) i kommunikationssyfte.Denna trend verkar fortsätta – enligt en annan studie publicerad av Pew Research Center 2018 är cirka 60 % av onlinevuxna som använder sociala medier kvinnor.

En möjlig förklaring till denna diskrepans kan vara att kvinnor är mer benägna än män att känna sig bekväma med att använda sociala medieplattformar för kommunikation.Dessutom är kvinnor ofta ansvariga för att hantera familjerelationer och interagera med vänner och kollegor online.Därför kan de ha lättare än män att kommunicera via sociala medieplattformar.

Men alla könsskillnader i användningen av sociala medier återspeglar inte positiva resultat.Studier har till exempel visat att flickor och unga kvinnor kan möta negativa konsekvenser av att vara för synliga eller högljudda på sociala medieplattformar – som att uppleva nätmobbning eller slampattacker.Därför är det viktigt för både pojkar och flickor att förstå riskerna och fördelarna med att använda sociala medier innan de fattar några beslut om huruvida dessa tekniker ska användas eller inte.

Har människor en tendens att lita på information de läser på sociala medieplattformar?

Använder folk sociala medier för att få kontakt med vänner och familj?Gör folk inlägg om saker som är viktiga för dem på sociala medier?Använder människor sociala medier för information eller underhållning?Vad är överraskande statistik om sociala medier?Hur påverkar denna statistik hur vi använder sociala medier?Finns det några fördelar med att använda sociala medier som uppväger riskerna?Är det bättre att vara ärlig och öppen online, eller hålla våra privata liv privata?Vad är din åsikt om dessa ämnen?Dela i kommentarerna nedan!

När det kommer till att använda sociala medier kanske många av oss tror att vi vet allt som finns att veta.Men enligt ett antal överraskande statistik finns det många saker vi inte vet om hur människor använder sociala medier.I den här guiden kommer vi att utforska några av de mest intressanta fakta om användning av sociala medier och se hur de påverkar våra liv.

En av de mest överraskande resultaten från forskning om sociala medier är att användare tenderar att lita på information de läser på plattformar som Facebook och Twitter.Det betyder att om någon du känner lägger upp något online – även om det bara är ett rykte – är det troligare att du tror det än om samma sak hände personligen.Detta kan få allvarliga konsekvenser när det gäller att fatta beslut baserat på felaktig information!

Ett annat vanligt fynd från forskning om sociala medier är att användare ofta använder plattformar som Facebook och Twitter som sätt att få kontakt med vänner och familjemedlemmar.Oavsett om vi delar bilder på våra helgäventyr eller bara tar reda på vad alla har varit med om också, är kontakten med nära och kära en viktig del av att använda sociala medier.

Användare tenderar att göra inlägg om saker som är viktiga för dem på plattformar som Facebook och Twitter. Detta innebär att innehåll som läggs upp online tenderar att spegla våra personliga intressen, snarare än att bara vara propaganda designad av företag eller regeringar. Det betyder också att om du vill ha tillgång till relevant innehåll (och vem vill inte det?), så är det viktigt att göra regelbundna inlägg!

Effekten av statistik 3: Inlägg om våra personliga liv kan vara användbara för att få kontakt med andra online när det gäller att dela gemensamma intressen eller prata om frågor vi är oroliga för . Till exempel: Om jag känner mig nere efter att ha sett mitt lag förlora i fotboll men jag märker att en av mina vänner kommenterar positivt om sin dag på jobbet, kan jag enkelt skicka meddelanden till dem utan att känna sig generad eller obekväm eftersom jag vet att de kommer att förstå var jag Jag kommer från 😊👍🏼

 1. Människor tenderar att lita på information de läser på sociala medieplattformar
 2. Sociala medier används för att få kontakt med vänner och familj
 3. Folk skriver om saker som är viktiga för dem på sociala medier
 4. Det finns fördelar med att använda sociala medier som uppväger riskerna relaterade till användningen Ibland oroar sig människor för att användningen av sociala medier kommer att leda till negativa resultat som beroende eller nätmobbning. Men ett antal studier har visat att även om det kan finnas risker förknippade med vissa beteenden online (som nätmobbning), det finns så många fördelar (som att bygga relationer) som vida uppväger dessa risker. Så oavsett om du bestämmer dig för att hålla fast vid traditionella kommunikationsformer eller dra fördel av revolutionen inom sociala medier, se till att du väger alla fördelar och innan du fattar ett beslut!

12 Vilka är människors främsta motiv för att använda sociala medier: att få kontakt med andra, skaffa information eller underhållning?

 1. Mer än hälften av alla användare av sociala medier använder nätverk i underhållningssyfte.
 2. Människor använder sociala medier för att få kontakt med vänner och familj, samt för att lära sig om ny information och händelser.
 3. Sociala medier är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om aktuella händelser, ta reda på om nya produkter och tjänster och höra från personer du bryr dig om.
 4. Människor använder också sociala medier för att dela sina tankar och känslor med andra, bygga relationer och skapa kontakter som kan vara livet ut.