Vad är syftet med en while-loop?

En while loop är en typ av loop som exekverar en uppsättning satser så länge som ett visst villkor förblir sant.Villkoret kan vara vad du vill, men den vanligaste användningen av while-loopar är att kontrollera om någon variabel har satts till ett visst värde.Om den inte har ställts in kommer loopen att fortsätta att köras; om den har det kommer loopen att sluta exekvera och återställa kontrollen till koden som anropade den.

Hur fungerar en while loop?

En while loop är en typ av loop som exekverar ett visst kodblock medan ett villkor är sant.Villkoret kan vara vilket giltigt uttryck som helst, och koden i while-loopen kommer att exekveras så länge som villkoret förblir sant.

Här är ett exempel:

while (myVar != null) { // Kod att köra }

Den här koden fortsätter att köras tills myVar inte längre är null.Med andra ord kommer den att fortsätta att kontrollera om myVar fortfarande inte är null varje gång genom slingan.Om myVar någonsin blir null, kommer koden inuti while-slingan att avslutas och exekveringen kommer att gå vidare till nästa rad i ditt program.

Vad är syntaxen för en while-loop i C++?

Syntaxen för en while-loop i C++ är följande:

while (villkor) { // uttalanden }

Villkoret inuti while-slingan måste vara ett booleskt uttryck.Om villkoret utvärderas till sant, kommer while-slingan att fortsätta att köras; annars kommer det att avslutas och returnera falskt.Uttrycksblocket efter nyckelordet while kommer att exekveras upprepade gånger så länge som villkoret förblir sant.

Hur kan du använda en while-loop för att iterera genom en array?

En while-loop kan användas för att iterera genom en array.Koden nedan skriver ut siffrorna från 1 till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 medan (antal >

Koden ovan kommer att skriva ut siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och

  1. { printf("%d", num); num--; }

Vilka är några potentiella problem med att använda en while-loop?

En while loop är en typ av loop som exekverar en uppsättning satser tills ett visst villkor är uppfyllt.Medan loopar har flera potentiella problem, inklusive följande:

  1. Koden inuti while-slingan kan bli rörig och svår att läsa.
  2. Koden inuti while-slingan kan exekveras flera gånger, vilket kan leda till oväntade resultat.
  3. Koden inuti while-slingan kanske inte alltid körs som förväntat, vilket kan orsaka fel.

Hur kan du undvika en oändlig loop när du använder en while-loop?

När du använder en while-loop är det viktigt att se till att villkoret i loopen alltid är sant.Detta kan göras genom att lägga till en exit-sats i slingan om villkoret inte är uppfyllt.Till exempel:

while (villkor) { // gör något }

Om du behöver fortsätta att göra något även om villkoret i slingan misslyckas, kan du använda en continue-sats.

Vad är skillnaden mellan en do-while och en vanlig while-loop?

En do-while loop är en typ av loop som exekverar ett kodblock så länge som ett visst villkor är sant.Villkoret kan vara antingen ett uttryck eller ett booleskt värde.En vanlig while-loop exekverar sitt kodblock tills villkoret blir falskt.

Hur kan du använda kapslade while-loopar?

Kapslade medan loopar är ett sätt att göra flera iterationer av en viss uppgift inom samma program.De fungerar så här:

Här är ett exempel:

medan (myVar !=

Den här koden kommer att fortsätta att kontrollera myVar för att se om den inte är lika med 10, och om den inte är det kommer den att göra något baserat på den informationen.I det här fallet kan det skrivas ut "MyVar är inte lika med 10!" varje gång genom slingan.

  1. Starta loopen genom att skriva while (villkor);
  2. Kontrollera tillståndet och gör något baserat på den informationen;
  3. Upprepa steg 2 och 3 tills villkoret inte längre är sant, eller tills du når slutet av slingkroppen.
  4. { // Göra någonting }

När kan det vara lämpligare att använda en for loop istället för en while loop?

En while-loop kommer att köras så länge villkoret är sant, medan en for-loop kommer att köras ett visst antal gånger baserat på det värde du anger.Om du till exempel vill skriva ut varje bokstav i en sträng, använder du en for-loop:

for(bokstav i sträng) { // gör något med bokstaven }

Å andra sidan, om du bara vill skriva ut den första bokstaven i varje sträng, kan du använda en while-loop:

while(sträng.

Vilka andra typer av loopar finns det förutom for och while loopar?

Det finns tre andra typer av loopar: gör medan, gör tills och för varje.De fungerar alla lite olika, så det är viktigt att känna till skillnaden innan du använder dem.

Gör medan loopar fortsätter att köras så länge villkoret är sant.Till exempel:

do { // Kod som måste köras } while (villkor);

Detta kommer att exekvera koden inom de lockiga klammerparenteserna tills villkoret inte längre är sant, då det kommer att lämna loopen och fortsätta med vad som helst som fanns där innan.

Gör tills loopar beter sig precis som do while loopar förutom att de slutar exekvera så fort villkoret blir falskt.Till exempel:

do { // Kod som måste köras } tills (villkor);

Detta kommer att exekvera koden inom de lockiga klammerparenteserna tills något av villkoren inte längre är sant eller en viss tid har passerat - beroende på vilket som kommer först.