Vad är avancerad vy i Google Ads?

Avancerad vy är en funktion som låter dig se mer detaljerad information om dina annonser och kampanjer.Detta inkluderar saker som visningar, klick och kostnader. Avancerad vy kan vara till hjälp om du vill veta mer om hur dina annonser presterar eller om du behöver göra ändringar i dina kampanjinställningar. Så här kommer du åt avancerad vy i Google Ads:1 .Öppna det Google Ads-konto som du vill kontrollera2.Klicka på Kampanjer3 i det vänstra navigeringsfältet.Under Dina kampanjer klickar du på annonsen eller kampanjen som du vill utforska4.På höger sida av skärmen, under "Avancerad vy", klicka på Visa detaljer5.Du kommer nu att se all information om din annons (inklusive visningar, klick och kostnader)6.För att ändra någon av dessa data, välj bara den och ange sedan nya värden7.Om du vill exportera en rapport över annonsens resultat, välj bara Exportera rapport och välj sedan ett filformat från listan8.Det är allt som finns!Om du har några frågor om hur du använder avancerad vy i Google Ads, tveka inte att kontakta vårt supportteam på [email protected]

Hur får jag tillgång till avancerad vy?

Om du letar efter sätt att anpassa din Google Ads-upplevelse kan du komma åt den avancerade vyn genom att klicka på de tre raderna i det övre vänstra hörnet på huvudskärmen för ditt konto.Härifrån kan du se alla dina kampanjer och annonsgrupper, samt deras detaljerade information.Du kan också göra ändringar i dina annonser eller inställningar från den här sidan.

Vilka funktioner är tillgängliga i avancerad vy?

Google Ads avancerade vy är ett verktyg som låter dig hantera dina annonser mer effektivt.I den här vyn kan du se detaljerad information om dina kampanjer och annonsgrupper, samt styra hur dina annonser visas.Du kan också använda den här vyn för att skapa anpassade rapporter och exportera data till olika format.

Hur kan jag använda avancerad vy för att förbättra mina kampanjer?

Det finns ett antal sätt att använda den avancerade vyfunktionen i Google Ads för att förbättra dina kampanjer.

Ett sätt är att använda det för att bättre rikta in dina annonser.Du kan till exempel använda avancerad vy för att se vilka sökord som är mest relevanta för ditt företag och rikta dina annonser specifikt mot dessa sökord.

Du kan också använda avancerad vy för att ta reda på mer om beteendet hos dina nuvarande kunder och rikta annonser mot dessa intressen eller beteenden.Detta kan hjälpa dig att identifiera nya kunder och öka försäljningen.

Slutligen, genom att använda avancerad vy kan du optimera din annonskampanj för resultat.Du kan till exempel se vilka annonsformat som ger bäst resultat och justera din inriktning därefter.

Vad är några tips för att använda avancerad vy effektivt?

Det finns några tips för hur du använder den avancerade vyn av Google Ads.

 1. Använd filtren för att hitta det du letar efter.Filtren kan hjälpa dig att begränsa din sökning och hitta de annonser som är mest relevanta för dina behov.
 2. Kolla in demografisektionen för att se vilka annonser som visas för vilka grupper av människor.Den här informationen kan hjälpa dig att rikta in dina annonser mer effektivt.
 3. Titta på resultatdata för att se hur din annons presterar och gör ändringar vid behov.Denna information kan hjälpa dig att spåra dina framsteg och optimera dina kampanjer därefter.

Hur kan jag felsöka problem med mina kampanjer i avancerad vy?

I Google Ads avancerade vy kan du felsöka problem med dina kampanjer genom att kontrollera kolumnen "Status".Den här kolumnen visar statusen för din kampanj: körs, pausad eller avbruten.Om du ser att en kampanj är pausad eller avbruten kan du prova någon av dessa lösningar:

 1. Kontrollera din annonsbudget och se till att den är lämplig för den typ av kampanj du kör.Om du till exempel marknadsför en produkt på Google Shopping, se till att din annonsbudget räcker för att visa annonser för alla kvalificerade produkter.
 2. Se till att dina annonser är inriktade på rätt personer och platser.Om du riktar in dig på användare i USA men de inte ser dina annonser, kontrollera att dina annonsinriktningar är korrekt inställda (till exempel med platsinriktning).
 3. Granska dina sökord och placeringar för att se till att de är relevanta för det du säljer och var folk söker online.Du kan också prova att ändra några av dina sökord eller lägga till nya för att se om det förändrar hur folk hittar och klickar på dina annonser.
 4. Kontrollera om något av dina bud har löpt ut eller annullerats (detta händer när någon annan bjuder mer än du för en AdWords-auktion). Om så är fallet, återaktivera dem tills budkonkurrensen minskar igen (vanligtvis inom några timmar). Du kan också granska andra aspekter av budgivning (som högsta CPC) för att säkerställa att de är på lägsta möjliga nivåer innan du startar en ny annonskampanj.

Vilka är några vanliga problem som uppstår när du använder avancerad vy?

När du använder den avancerade vyn av Google Ads finns det några vanliga problem som kan uppstå.Ett problem är att användare kanske inte kan se all information som är tillgänglig för dem i det här läget.Ett annat problem är att användare kanske inte kan förstå hur man använder det här läget effektivt.Slutligen kan användare stöta på problem när de försöker skapa eller hantera kampanjer i det här läget.Om något av dessa problem uppstår är det viktigt för användare att rådgöra med en expert på Google Ads Advanced Viewing så att de kan få hjälp med att lösa problemet.

Hur kan jag få ut det mesta av mina kampanjer genom att använda avancerad vy?

Google Ads avancerad vy är ett verktyg som låter dig se mer information om dina kampanjer, inklusive hur mycket pengar du har spenderat, vilka annonser som fungerar bäst och varifrån din trafik kommer.Detta kan hjälpa dig att optimera dina kampanjer för bättre resultat.

Här är några tips för hur du använder avancerad vy för att få ut så mycket som möjligt av dina kampanjer:

 1. Använd avancerad vy för att se vilka annonser som ger bra resultat.Du kan använda denna information för att justera din annonsstrategi eller till och med skapa nya annonser baserat på resultaten.
 2. Kontrollera hur mycket pengar du har spenderat på varje kampanj och avgör om du behöver göra ändringar.Om du har mycket budget över efter att ha spenderat på högpresterande annonser, överväg att investera i ytterligare inriktningsalternativ eller andra marknadsföringsstrategier.
 3. Titta på var din trafik kommer ifrån och bestäm vilka områden du ska fokusera dina ansträngningar på härnäst.Detta kommer att hjälpa till att säkerställa att dina kampanjer når så många människor som möjligt och genererar ROI (avkastning på investeringen).
 4. Använd data som samlats in genom avancerad vy för att förbättra kundupplevelsen genom att förstå vilka faktorer som påverkar konverteringsfrekvensen och bestämma vilket innehåll som fungerar bäst för olika målgrupper.

Vilka är några bästa metoder för att använda avancerad vy?

När du använder den avancerade vyn av Google Ads kan du se mer detaljerad information om dina annonser och deras resultat.Här är några bästa metoder för att använda den här funktionen:

 1. Använd den avancerade vyn för att ta reda på vilka annonser som ger bra resultat.Den här informationen kan hjälpa dig att göra ändringar i din annonskampanj som förbättrar dess resultat.
 2. Använd den avancerade vyn för att identifiera potentiella problem med dina annonser.Om det finns ett problem med en av dina annonser kan du åtgärda det snabbt med hjälp av de avancerade vyverktygen.
 3. Använd den avancerade vyn för att spåra hur dina annonskampanjer presterar över tid.Denna information kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om huruvida du ska fortsätta köra dem eller inte.