Vad är en Discord-bot?

En Discord-bot är ett program som körs på din dator och hjälper dig att hantera ditt Discord-konto.Den kan göra saker som att hålla reda på vem som är online, skicka meddelanden till personer i din chatt och mer.Bots är bra för att hålla din Discord-server organiserad och fungera smidigt. Hur arbetar man med en discord-bot?För att arbeta med en discord-bot, öppna först Discord-appen på din dator.Klicka sedan på fliken "Bots" i det övre vänstra hörnet av skärmen.Hitta sedan den bot du vill använda och klicka på den.När du har klickat på boten kommer du till dess huvudsida.Här ser du alla dess funktioner (och hur du använder dem). För att börja använda det, följ bara instruktionerna på den här sidan!Hur lägger jag till en discord-bot till min server?Det är enkelt att lägga till en discordbot till din server!Öppna först Discord-appen och hitta servern du vill lägga till den på.Klicka sedan på den i appens navigeringsfält (på skrivbordet) eller i sök (på mobilen). Klicka sedan på "Serverinställningar" i det övre högra hörnet av skärmen.Slutligen, scrolla ner tills du ser "Bot Settings" och klicka på den. När du har lagt till en discordbot till din server måste alla användare gå med i den specifika chattkanalen innan de kan använda någon av dess funktioner!Hur tar jag bort en discordbot från min server?Att ta bort en discordbot från din server är också enkelt!Öppna först Discord-appen och hitta servern du vill ta bort den från.Klicka sedan på den i appens navigeringsfält (på skrivbordet) eller i sök (på mobilen). Klicka sedan på "Serverinställningar" i det övre högra hörnet av skärmen.Bläddra till sist ner tills du ser "Bot Settings" och klicka på den. Slutligen.

Hur fungerar Discord-bots?

Discord-bots är en typ av datorprogram som körs på Discord-servrar och hjälper användare att interagera med varandra.De kan göra saker som att skicka meddelanden, gå med i kanaler och mer.Botar kan också användas för att automatisera uppgifter eller ge stöd till personer i Discord.Så här arbetar du med en Discord-bot: 1) Ladda ner Discord-boten du vill använda från Discord Bot Store. 2) Öppna botens inställningssida (genom att klicka på dess ikon i din serverlista och välja dess inställningskugg). 3) Under "Serverinställningar" se till att fältet "Port" är inställt på "8080". 4) Under "Klientinställningar" se till att fältet "Botanvändarnamn" är inställt på ditt kontonamn (eller vad du nu kallade din bot när du skapade den). 5) Under "Allmänna inställningar", se till att kryssrutan "Aktiverad" är markerad och att alla andra fält är korrekt ifyllda. 6) Klicka på knappen märkt "Starta server!" 7) Du bör nu se din nya discord-bot köra på din server!För att använda det, öppna helt enkelt ett meddelandefönster och skriv @[bot användarnamn] följt av ett kommando (till exempel kommer @MyBot att skicka ett meddelande till dig som frågar om du vill gå med i min kanal). Obs: Vissa kommandon kan kräva ytterligare parametrar (till exempel @MyBot-hjälpen visar dig en lista över alla tillgängliga kommandon). Om så är fallet, inkludera bara dessa parametrar efter @-symbolen (till exempel @MyBot help me skulle skicka hjälpinstruktioner för att använda MyBot).

Vad kan Discord-bots göra?

Discord-bots är ett utmärkt sätt att automatisera uppgifter och interaktioner i Discord.De kan göra saker som att skicka meddelanden, gå med i kanaler och svara användare.Här är en lista över några av de mest populära Discord-botarna:

-Auktionsbot: Denna bot låter dig köra auktioner på din server.

-BanhammerBot: Denna bot låter dig blockera användare från din server.

-ChattyBot: Denna bot svarar på alla chattmeddelanden som kommer in medan den är inaktiv.

-Command Bot: Denna bot låter dig utföra kommandon på din server.

-DM Bot: Denna bot låter dig skicka meddelanden till andra användare privat.

-Event Bot: Denna bot hjälper till att hantera händelser på din server.

-Guild Registrar Bot: Denna bot registrerar nya guilds på din server.

-Lobby Monitor Bot: Denna bot övervakar statusen för alla lobbyer på din server.

Hur skapar jag en Discord-bot?

För att skapa en Discord-bot måste du först registrera dig för ett Discord-konto.När du har ett konto klickar du på fliken "Bots" i huvudmenyn och klickar sedan på "Skapa bot".Du kommer att bli ombedd att ange ett namn för din bot, beskrivning och författare.När du har angett dessa uppgifter klickar du på knappen "Nästa".Du kommer nu att bli ombedd att välja en plattform från vilken din bot kommer att fungera.För den här guiden kommer vi att använda Discord så välj det här alternativet och klicka sedan på knappen "Nästa" igen.På nästa skärm kommer du att bli ombedd att välja ett programmeringsspråk för din bot.Vi rekommenderar att du väljer Python eftersom det är ett av de mest populära språken som används för bots nuförtiden.Men alla språk som kan köra skript kan användas så välj gärna vilket du är mer bekväm med.När du har valt ditt programmeringsspråk måste du ange lite information om din bot som dess syfte (dvs vad den gör), hur många användare den är designad för (den kan stödja upp till 500 användare) och var den kan hittas (dvs på vilken server).

Hur lägger jag till en Discord-bot till min server?

discord bots kan läggas till servrar på några olika sätt.Det vanligaste sättet är att använda Discord Bot Directory, som innehåller färdiga bots som du kan lägga till på din server med några få klick.Om du inte är intresserad av att använda en förgjord bot, eller om du vill skapa din egen bot, finns det flera andra sätt att lägga till en discord-bot.

För att lägga till en discord-bot med hjälp av katalogen:

  1. Öppna Discord och klicka på Server Info-knappen i det övre vänstra hörnet av huvudskärmen.
  2. På sidan Serverinfo klickar du på fliken Bots.
  3. På fliken Bots, under "Tillgängliga bots", hitta och klicka på knappen Lägg till bot bredvid den önskade boten.
  4. I dialogrutan Lägg till bot anger du serverns namn (eller ID), väljer vilket eller vilka språk din bot kommer att stödja och välj om du vill att din server ska vara offentlig eller privat.Klicka på OK när du är klar.
  5. Din nya discordbot borde nu vara tillgänglig för användare att gå med!För att börja använda det, öppna dess inställningssida (genom att klicka på dess ikon i valfritt chattfönster och välja dess Inställningar). Här hittar du all information som behövs för att kontrollera hur din bot fungerar på din server.Observera att vissa funktioner (som att skicka meddelanden från flera konton samtidigt) kräver administratörsgodkännande; vänligen kontakta din servers administratör om du har några frågor om denna funktionalitet.

Vilket kodspråk är Discord-bots skrivna på?

Discord-robotar är vanligtvis kodade i programmeringsspråket Python.Det finns dock några Discord-bots som är skrivna på andra språk, som JavaScript och Ruby.

Det första steget för att skriva en Discord-bot är att skapa ett nytt projekt i Python.Sedan måste du installera de nödvändiga biblioteken och paketen.Du kan hitta mer information om att installera Python-bibliotek på den officiella webbplatsen.När du har installerat de nödvändiga paketen kan du börja koda din bot!

För att koda din Discord-bot måste du först skapa en fil som heter __init__.py . Den här filen innehåller grundläggande konfigurationsinformation för din bot.I den här filen måste du ställa in din bots namn, beskrivning och författare.Därefter måste du importera de nödvändiga modulerna till ditt projekt.Dessa moduler innehåller all kod som behövs för att köra din bot!

När du har importerat alla nödvändiga moduler till __init__.py , är det dags att börja koda!Din första uppgift bör vara att skapa en main()-funktion inuti den här filen.Denna funktion kommer att ansvara för att starta upp din bot och hantera eventuella inkommande förfrågningar från användare!

Därefter, inuti main() , vill du definiera alla variabler som styr hur din bot fungerar.Dessa variabler inkluderar:

- En lista över kanaler som din bot kan komma åt (krävs)

- ID för en användare som får skicka meddelanden till din bot (krävs)

- Textsträngen som visas när någon skickar meddelanden till din bot (valfritt)

Efter att ha definierat dessa variabler är det dags att skriva lite kod som hanterar inkommande förfrågningar från användare!Låt oss först lägga till en input()-funktion som accepterar en inmatningssträng från en användare.Den här strängen kommer att användas av vårt chattklientbibliotek För att hantera fel på ett elegant sätt om något går fel under behandlingen av meddelanden från användare har vi också lagt till en errorhandler()-funktion som loggar eventuella fel och skriver ut dem för felsökning. Vi är klara med våra inmatningsfunktioner nu så låt oss gå vidare och skriva vårt chattklientbibliotek: Först importerar vi discord-modulen som ger oss metoder för att interagera med Discord-servrar. För det andra definierar vi två argument som representerar vårt användarobjekt (som innehåller all vår data om just denna användare) , och kanalobjekt (som representerar en specifik kanal där den här användaren för närvarande chattar). Slutligen anropar vi discord_client_message_input_tuple()-metoden som skickar in båda objekten som argument Och det är allt!Vårt chattklientbibliotek har skapats så nu behöver vi bara använda det i vår main()-funktion. Låt oss ta en titt på vad som händer bakom kulisserna när någon skickar ett meddelande till oss med vårt chattklientbibliotek: Först kontrollerar vi om meddelandet motsvarar en av våra definierade kanaler genom att anropa discord_client_channel_search(channelid) . Om det gör det anropar vi discord_client_message(meddelande-id, 'Kanalnamn') .

Kan jag vara värd för min egen Discord-bot?

ja!Du kan skapa din egen Discord-bot med hjälp av Discord Bot Builder.När du har skapat din bot måste du lägga till den på en server och konfigurera den.För mer information, se vår guide om hur man arbetar med discord-bots.

Hur mycket kostar det att göra en Discord-bot?

Det finns ingen fast kostnad att göra en Discord-bot, eftersom det till stor del beror på botens funktioner och möjligheter.Vissa grundläggande kostnader förknippade med att skapa en Discord-bot inkluderar dock att utveckla programvara (t.ex. programmeringsspråk), köpa servervärd och betala för domänregistrering eller SSL-certifikat.Dessutom kan vissa bots kräva ytterligare avgifter (som betalningshantering) för att fungera korrekt.Sammantaget kan det vara dyrt att skapa en Discord-bot men i slutändan värt det om du vill att din chattklient ska ha extra funktionalitet.

Finns det några gratis Discord-bots tillgängliga?

Discord-bots är ett bra sätt att automatisera din Discord-server.Det finns många gratis Discord-bots tillgängliga, men vissa kräver ett konto.Här är en lista över några av de bästa gratis Discord-botarna:

-The Botfather: Denna bot låter dig hantera din servers inställningar, gå med i och lämna kanaler och mer.

-Alfred: Alfred är en kraftfull chatbot som kan göra saker som moderering, röstigenkänning och mer.

-Lootcrate: Loot Crate är en rolig discord-bot som skickar slumpmässiga föremål till användare i deras guilds varje dag.

-RiotBot: RiotBot låter dig skapa anpassade regler för din server och se vem som har brutit mot dem.

-KiwiBot: KiwiBot hjälper dig att hålla reda på din servers statistik och ger aviseringar när det finns problem på servern.

Var kan jag få hjälp med att göra min egen Discord-bot?

Det finns många resurser tillgängliga för att hjälpa dig komma igång med att skapa din egen Discord-bot.Här är några ställen att börja:

-Den officiella Discord Bot Builder Guide: Den här guiden leder dig genom grunderna för att bygga en Discord bot från grunden.

-Tredjepartsbibliotek och verktyg: Det finns många tredjepartsbibliotek och verktyg som kan hjälpa dig att bygga din egen Discord-bot, som Node.js och Express.

-Community-forum: Fråga runt på community-forum för tips och råd om hur du gör din egen Discord-bot.