Har mobil e-handel lägre konverteringsfrekvens än stationära datorer?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på en mängd olika faktorer, inklusive typen av mobil e-handelsplattform som används och den specifika produkt eller tjänst som erbjuds.Det finns dock ett antal studier som tyder på att konverteringsfrekvensen för mobil e-handel kan vara lägre än på stationära plattformar.

En studie utförd av BrightLocal fann att den totala konverteringsfrekvensen var lägre på mobila enheter än på stationära datorer.Studien tittade på data från över 1 miljon användare som gjorde köp med antingen en stationär eller mobil enhet mellan januari och mars 2016.Den fann att den totala omvandlingsfrekvensen var 8 % för stationära transaktioner och bara 4 % för mobiltransaktioner.

En annan studie, denna gång utförd av Shopify, fann att konverteringsfrekvensen var betydligt lägre på smartphones än på surfplattor.Studien tittade på data från mer än 2 miljoner kunder som gjorde köp under 2015 över både surfplattor och smartphone-kanaler.Den fann att surfplattekonverteringar stod för 32 % av all köpvolym men bara 11 % av alla köpkonverteringar, medan smartphonekonverteringar stod för 57 % av all köpvolym men 27 % av alla köpkonverteringar.Dessa resultat tyder på att även om smartphoneanvändare är mer benägna att göra ett köp än surfplattanvändare, är de också mindre benägna att omvandla transaktionen till en försäljning.

Varför har mobil e-handel en lägre konverteringsfrekvens?

Det finns några anledningar till varför mobil e-handel kan ha lägre konverteringsfrekvens än e-handel för datorer.

För det första är det mer sannolikt att människor konverterar på skrivbordet eftersom de har mer tid och flexibilitet att göra det.De kan surfa på sajten när de vill, läsa produktbeskrivningarna och fatta ett välgrundat beslut om de vill köpa något eller inte.

För det andra litar många människor inte på webbplatser som nås via en mobil enhet.De kan vara oroliga för att bli lurade eller att få sin personliga information stulen om de anger den i ett formulär på en mobilwebbplats.Detta kan leda till att de överger ett konverteringsförsök innan det ens har börjat.

Slutligen har användare på mobila enheter ofta kortare uppmärksamhetsintervall än de som använder stationära datorer.Detta innebär att de är mindre benägna att stanna kvar på en sida under långa perioder och ta den tid som krävs för att slutföra en köptransaktion.

Hur kan återförsäljare förbättra sin omvandlingsfrekvens för mobil e-handel?

Det finns några saker som återförsäljare kan göra för att förbättra sin omvandlingsfrekvens för mobil e-handel.En av de viktigaste sakerna är att se till att deras hemsida är enkel att använda på mobila enheter.De bör också se till att deras produktsidor är välorganiserade och lätta att bläddra i.Dessutom bör de se till att deras fraktalternativ är bekväma och prisvärda.Slutligen bör de se till att deras kundservice är förstklassig när det gäller att svara på kundförfrågningar på mobila enheter.Genom att följa dessa tips kan återförsäljare öka konverteringsfrekvensen för mobil e-handel avsevärt.

Vad är den genomsnittliga konverteringsfrekvensen för mobil e-handel?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på en mängd olika faktorer, inklusive typen av mobil e-handelsplattform som används, målmarknaden och den använda marknadsföringsstrategin.Enligt vissa studier varierar den genomsnittliga konverteringsfrekvensen för mobil e-handel från 2 % till 5 %.Så även om det är omöjligt att ge en exakt siffra, är det säkert att säga att en högre konverteringsfrekvens i allmänhet är önskvärd.

Hur är konverteringsfrekvensen för mobil e-handel jämfört med andra sektorer?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på en mängd olika faktorer, inklusive arten av den mobila e-handelswebbplatsen och dess målgrupp.Men enligt undersökningar utförda av comScore 2016 var den genomsnittliga konverteringsfrekvensen för mobila e-handelswebbplatser bara 2 %.Detta jämförs dåligt med den genomsnittliga konverteringsfrekvensen för webbsidor för datorer (45 %) och surfplattor (62 %).

Denna låga konverteringsfrekvens kan delvis bero på att många människor fortfarande inte är vana vid att använda mobila enheter för att handla online.Dessutom tycker många användare att det är svårt eller obekvämt att handla på sina telefoner eftersom de behöver använda pekskärmar istället för tangentbord och musknappar.

Det finns dock några sätt som mobila e-handelswebbplatser kan förbättra sin omvandlingsfrekvens.De kan till exempel göra det lättare för användare att hitta det de letar efter och navigera genom sajtens menyer.De kan också tillhandahålla mer detaljerad produktinformation än vad som vanligtvis är tillgängligt på dator- eller surfplattaversioner av webbplatser.Och slutligen kan de erbjuda rabatter eller andra incitament för att uppmuntra shoppare att omvandla sina besök till försäljningstransaktioner.

Varför är det viktigt att förbättra konverteringsfrekvensen för mobil e-handel?

Det finns några anledningar till varför det är viktigt att förbättra konverteringsfrekvensen för mobil e-handel.För det första, när fler och fler människor handlar på sina smartphones och surfplattor, blir det ännu viktigare för företag att se till att deras webbplatser är optimerade för mobila enheter.För det andra, om företag kan förbättra sin omvandlingsfrekvens för mobil e-handel med bara 5 %, kan de ha en enorm inverkan på deras resultat.Slutligen kan en ökning av konverteringsfrekvensen för mobil e-handel hjälpa företag att bygga varumärkeslojalitet och öka kundnöjdheten. Så vad kan företag göra för att förbättra sin konverteringsfrekvens för mobil e-handel?Det finns några saker som företag kan göra för att förbättra sin omvandlingsfrekvens för mobil e-handel.Först bör de se till att allt innehåll på deras webbplats är tillgängligt i både stationära och mobila format.För det andra bör de fokusera på att skapa användarvänlig design som är lätt att navigera på på smartphones och surfplattor.För det tredje bör de se till att all produktinformation är lättillgänglig från appen eller webbplatsens menyer.För det fjärde bör de optimera sina kassaprocesser så att kunderna har färre steg att slutföra innan de får betalningsbekräftelse via e-post eller leveransaviseringar.För det femte bör de tillhandahålla hjälpsamma kundsupportresurser om kunderna har några frågor om hur du använder webbplatsen eller produkterna. Slutligen är att öka konverteringsfrekvensen för mobil e-handel bara en bit i ett större pussel – men det är ändå viktigt!Genom att följa dessa tips och strategier kan företag börja se positiva resultat direkt – vilket i slutändan kommer att leda till ökad försäljning och lönsamhet totalt sett."

Vikten av att förbättra omvandlingsfrekvensen för mobil e-handel

Mobilhandel har sett en explosiv tillväxt under de senaste åren - med nästan hälften (47 %) av onlineköparna som nu genomför transaktioner via en smartphone eller surfplatta

Till exempel: Om du kunde öka din genomsnittliga konverteringsfrekvens för mobil e-handel med bara 5 %5 kan du potentiellt spara miljoner i förlorade intäkter varje år

Hur kan företag förbättra sin omvandlingsfrekvens för mobil e-handel?

Det finns många sätt på vilka företag kan förbättra sina genomsnittliga konverteringsfrekvenser för mobil e-handel12:

Först och främst bland dessa faktorer är att se till att allt webbplatsinnehåll är tillgängligt både i skrivbords- och mobilformat13 (inklusive videor och bilder). För det andra (och lika viktigt), att designa gränssnitt som är enkla nog för pekskärmar men ändå visuellt tilltalande14 kommer att gå långt för att förbättra användarupplevelsen

  1. Det betyder att det är viktigt för företagare som vill lyckas online - oavsett om de säljer fysiska varor eller digitala tjänster - att optimera sina webbplatser för användning på mobiler. Och samtidigt som det inte finns någon enskild kula när det gäller att öka konverteringar via mobiler3 , kan att optimera din webbplats för användning på smartphones och surfplattor ha en enorm inverkan
  2. Dessutom: Förbättrade konverteringar kan också resultera i ökad varumärkeslojalitet7; ökad kundnöjdhet8; och ännu större långsiktigt värde9 om din målmarknad övervägande använder mobiler som sitt primära shoppingsätt. Kort sagt: Att uppnå bättre resultat genom förbättrade mobilkonverteringar är inte bara bra affärssed – det är avgörande för framgång online idag11 !

Vilka är några strategier för att förbättra konverteringsfrekvensen för mobil e-handel?

Det finns ett antal strategier som företag kan använda för att förbättra sin omvandlingsfrekvens för mobil e-handel.Några vanliga taktiker inkluderar att öka synligheten för dina produkter och tjänster på mobila enheter, optimera din webbplats för mobil visning och utveckla riktade marknadsföringskampanjer.Dessutom är det viktigt att se till att din webbplats är lättnavigerad och användarvänlig, vilket kommer att bidra till att öka sannolikheten för att besökarna kommer att göra ett köp.Slutligen är det också viktigt att övervaka dina konverteringsfrekvenser regelbundet för att spåra framsteg och justera taktik efter behov.

Är det skillnad i konverteringsfrekvens mellan responsiv design och m-dot-sajter?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom den beror på en mängd olika faktorer, inklusive typen av mobil e-handelswebbplats som analyseras och de specifika designprinciper som används.Vissa experter föreslår dock att responsiv design kan leda till högre konverteringsfrekvens på grund av dess mer användarvänliga layout.Samtidigt kan m-dot-sajter – som använder en förenklad version av standardwebbsidesdesign – vara mer effektiva när det gäller att attrahera nya kunder på grund av deras lägre inträdesbarriär.I slutändan är det dock viktigt för e-handelsföretag att analysera sin egen data för att avgöra om responsiv eller m-dot design är mest effektiv för dem.

Är övergivna vagnar ett större problem i mobilhandel än datorhandel?

Det finns inget rätt svar på den här frågan eftersom konverteringsfrekvensen för mobil e-handel beror på en mängd olika faktorer, inklusive storleken och typen av problemet med övergiven kundvagn.Vissa experter tror dock att övergivna vagnar är ett större problem inom mobilhandel än datorhandel.

En anledning till denna uppfattning är att övergivna vagnar är vanligare på mobila enheter än på stationära datorer.Detta innebär att handlare måste arbeta hårdare för att konvertera shoppare som överger sina vagnar på mobila enheter.Dessutom finns det färre försäljningsmöjligheter tillgängliga på mobila enheter än på stationära datorer, vilket kan leda till högre avhopp bland shoppare som köper något från en handlares onlinebutik.

Det är dock också viktigt att ta hänsyn till andra faktorer när man mäter storleken på problemet med övergiven kundvagn i mobilhandel kontra datorhandel.Till exempel kan handlare vara mer benägna att överge sina vagnar om de stöter på problem med kassan eller betalningsprocesser på mobiler jämfört med stationära datorer.Med andra ord, även om det kan finnas fler övergivna vagnar totalt sett i mobilhandel på grund av olika orsaker (som högre nedläggningsfrekvens på grund av lägre försäljningspotential), kan enskilda handlare uppleva olika nivåer av övergivna beroende på specifika faktorer som deras affärsmodell och hemsidedesign.

Hur viktiga är "lägg till på startskärmen"-funktioner för att driva konverteringar på iOS-enheter (mot Safari)?

När det gäller att driva konverteringar på iOS-enheter är en av de viktigaste funktionerna "lägg till på startskärmen."Enligt en undersökning av Mixpanel kan det resultera i högre konverteringsfrekvens om du lägger till ett element på en användares startskärm som är relevant och lätt att komma åt.

För att en app eller webbplats ska lyckas med den här funktionen är det viktigt att elementet som läggs till på startskärmen är både relevant och användbart.Det betyder att tillägget inte bara ska vara underhållande eller estetiskt tilltalande, utan också vara till hjälp för att utföra en uppgift eller ett mål.Se dessutom till att ditt tillägg är lättillgängligt – användare ska inte behöva söka igenom flera skärmar innan de hittar det.

Om du vill öka konverteringsfrekvensen för din mobila e-handel, se till att dina tillägg är optimerade för iOS-enheter och inkluderar funktioner som "lägg till på startskärmen."Om du gör det kommer du att nå fler användare som sannolikt är intresserade av vad du har att erbjuda.

Bör betalningsalternativen förenklas för mobilköpare?

Mobilhandlare är ofta på språng och kanske inte har tid att ange komplex betalningsinformation. att förenkla betalningsalternativen kan hjälpa mobilköpare att göra ett köp snabbt och enkelt.Några föreslagna betalningsalternativ för mobilköpare inkluderar:

- Betala med kreditkort

-Använd PayPal

-Gör ett köp med Apple Pay eller Android Pay

-Använd ett köpalternativ i appen

När du utformar konverteringsfrekvenser för mobil e-handel är det viktigt att tänka på hur lätt det är för potentiella kunder att göra ett köp.Genom att förenkla betalningsalternativen kan återförsäljare göra det ännu bekvämare att köpa produkter på sin webbplats för mobilhandlare.

Hjälper "klicka för att ringa"-knappar med omvandlingar på produktsidor för telefonbeställningar?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på den specifika produktsidan och hur knappen "klicka för att ringa" är implementerad.Generellt sett tyder dock forskning på att att lägga till en "klicka för att ringa"-knapp kan leda till högre konverteringsfrekvenser för telefonorder.

En anledning till att detta kan vara fallet är att människor är mer benägna att göra ett köp när de har möjlighet att prata med en live kundtjänstrepresentant.Att ge kunderna enkel tillgång att kontakta dig direkt från dina produktsidor kan dessutom hjälpa dem att känna att de tar kontroll över sin köpprocess och öka deras chanser att göra ett framgångsrikt köp.

Sammantaget verkar det säkert att säga att inkludering av en "klicka för att ringa"-knapp på dina produktsidor kan hjälpa till att öka konverteringsfrekvensen för telefonbeställningar.Tänk dock på att olika produkter kommer att reagera olika på den här typen av marknadsföringsstrategi så det är viktigt att testa olika versioner av knapparna innan du bestämmer dig för en slutlig design.

Kan A/B-testning användas effektivt för att förbättra omvandlingsfrekvensen för mobilhandel?

A/B-testning är ett populärt sätt att förbättra konverteringsfrekvensen för mobil e-handel.Den kan användas för att testa olika versioner av en sida eller annons, och se vilken som ger mer försäljning.A/B-testning är också användbart för att avgöra vilka delar av en sida eller annons som är mest effektiva för att generera omvandlingar.