Jakie są różne poziomy percepcji wzrokowej?

Różne poziomy percepcji wzrokowej to:

 1. Świadomość wzrokowa lub świadomość
 2. Poziom percepcyjny
 3. Poziom detali
 4. Forma lub kształt obrazu
 5. Orientacja i ruch
 6. Rozmiar i skala
 7. Kolor i cieniowanie

Jak mózg przetwarza informacje na każdym poziomie?

Wizualna hierarchia percepcyjna to proces, w którym mózg przetwarza informacje na każdym poziomie.Poziomy wizualnej hierarchii percepcyjnej to: podstawowy, drugorzędny i trzeciorzędny.

Percepcja na poziomie podstawowym występuje, gdy osoba patrzy bezpośrednio na obiekt.Nazywa się to bezpośrednim widzeniem.Bezpośrednie widzenie pozwala ludziom widzieć szczegóły z bliskiej odległości iw wysokiej rozdzielczości.

Percepcja na poziomie drugorzędnym występuje, gdy osoba patrzy na obiekt z daleka lub przez coś innego.Nazywa się to widzeniem pośrednim.Widzenie pośrednie pozwala ludziom widzieć szczegóły w bardziej ogólnych obszarach iw niższej rozdzielczości niż w przypadku widzenia bezpośredniego.

Percepcja trzeciego poziomu ma miejsce, gdy osoba łączy informacje z wizji zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej, aby stworzyć złożony obraz.Nazywa się to percepcją stereoskopową.Percepcja stereoskopowa pozwala ludziom widzieć trójwymiarowe obiekty i obrazy.

Co się stanie, jeśli wystąpi uszkodzenie jednego poziomu przetwarzania?

W przypadku uszkodzenia jednego poziomu przetwarzania dana osoba może mieć trudności z postrzeganiem pewnych aspektów świata.Na przykład, jeśli ktoś ma wadę wzroku, która wpływa na jego zdolność widzenia drobnych szczegółów, może mieć trudności z postrzeganiem obiektów z daleka lub przy słabym oświetleniu.Uszkodzenie wyższych poziomów przetwarzania (np. funkcji mózgu) może również prowadzić do zmniejszenia zdolności w innych obszarach życia.Na przykład osoba cierpiąca na afazję (stan powodujący trudności w języku) może mieć trudności ze zrozumieniem skomplikowanych instrukcji lub czytaniem tekstów.

Jak z biegiem czasu rozwija się percepcja wzrokowa?

Percepcja wzrokowa to proces, który zaczyna się od wykrycia światła, a kończy na rozpoznaniu obiektów.Wizualna hierarchia percepcyjna to model opisujący sposób przetwarzania różnych poziomów informacji w celu stworzenia obrazu.Na dole hierarchii znajdują się podstawowe elementy, takie jak czarne i białe kwadraty.Powyżej znajdują się odcienie szarości, które reprezentują zmiany jasności.Kolory znajdują się na szczycie hierarchii i można je dostrzec tylko wtedy, gdy kontrastują z innymi kolorami w pobliżu.Gdy dzieci dorastają, ich oczy stają się bardziej wrażliwe na różne poziomy jasności i koloru.Dzięki temu mogą zobaczyć więcej szczegółów na zdjęciach niż dorośli.Ponadto mózgi dzieci rozwijają się szybciej niż mózgi dorosłych, co pomaga im szybciej uczyć się percepcji wzrokowej.

Dlaczego niektórzy ludzie mają trudności z niektórymi rodzajami zadań percepcji wzrokowej?

Istnieje kilka powodów, dla których niektórzy ludzie mają trudności z niektórymi rodzajami zadań percepcji wzrokowej.Jednym z powodów jest to, że dana osoba może mieć mniej rozwinięty lub słabszy zmysł wzroku.Może to utrudnić im dostrzeżenie szczegółów obiektów lub skupienie się na jednym konkretnym obiekcie.Innym powodem jest to, że dana osoba może wykorzystywać zbyt wiele zasobów uwagi, aby jednocześnie przetwarzać informacje z różnych części jej pola widzenia.Może to prowadzić do zamieszania i frustracji przy próbie wykonania tego typu zadań.Wreszcie, niektórzy ludzie mogą po prostu mieć trudności z przetwarzaniem informacji wizualnych niż inni.Może to wynikać z genetyki, doświadczenia lub zdolności poznawczych.

Co można zrobić, aby poprawić wzrokowe umiejętności percepcyjne?

Jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby poprawić wzrokowe umiejętności percepcyjne.Jednym z nich jest zwiększenie ilości ćwiczeń wykonywanych za pomocą umiejętności.Innym jest użycie narzędzi lub technik, które pomagają poprawić umiejętności.I na koniec, pomocne może być posiadanie kogoś, kto może pomóc w prowadzeniu i wspieraniu procesu rozwoju umiejętności.

Czy istnieje różnica między tym, jak dzieci i dorośli przetwarzają informacje wizualne?

Wizualna hierarchia percepcyjna to termin używany do opisania sposobu, w jaki ludzie przetwarzają informacje wizualne.Wizualną hierarchię percepcji można podzielić na dwie części: modele przetwarzania od dołu do góry i od góry do dołu.

Model „od dołu do góry” sugeruje, że ludzie najpierw przyglądają się podstawowym elementom obrazu, takim jak kolory, kształty i linie.Po przyjrzeniu się tym podstawowym elementom ludzie mogą skupić się na konkretnych szczegółach na zdjęciu.Model odgórny sugeruje, że ludzie najpierw patrzą na cały obraz, a następnie skupiają się na konkretnych szczegółach.

Istnieją dowody na to, że dzieci przetwarzają informacje wizualne inaczej niż dorośli.Na przykład badania wykazały, że dzieci częściej niż dorośli skupiają się na konkretnych szczegółach na zdjęciach.Ponadto dzieci częściej niż dorośli nawiązują skojarzenia między różnymi obrazami i słowami.Różnice te mogą wynikać z faktu, że mózgi dzieci wciąż się rozwijają i uczą się, jak prawidłowo przetwarzać informacje wizualne.Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że istnieje różnica między tym, jak dzieci i dorośli przetwarzają informacje wizualne, ale różnica ta różni się w zależności od wieku danej osoby i doświadczenia z bodźcami wizualnymi.

Jak uwaga wpływa na percepcję wzrokową?

Uwaga to proces poznawczy, który pozwala jednostce skupić się na jednym przedmiocie lub zadaniu zamiast na innym.Można ją podzielić na dwie kategorie: uwaga dobrowolna i mimowolna.Dobrowolna uwaga odnosi się do świadomego doboru bodźców, którym chcemy się zająć.W przeciwieństwie do tego, mimowolna uwaga odnosi się do automatycznej alokacji zasobów na określone bodźce.

Jednym ze sposobów, w jaki uwaga wpływa na percepcję wzrokową, jest zmiana kolejności, w jakiej widzimy przedmioty.Kiedy zwracamy na coś szczególną uwagę, nasz mózg organizuje wszystkie otrzymywane informacje wokół tego punktu centralnego.Oznacza to, że inne obiekty zaczną pojawiać się później w naszej hierarchii percepcyjnej i mogą zostać całkowicie pominięte, jeśli nie zostaną uwzględnione.

Innym sposobem, w jaki uwaga wpływa na percepcję wzrokową, jest zmiana ilości informacji, które zwracamy uwagę na każdy obiekt.Jeśli patrzysz na serię liczb i nagle musisz skupić się na słowie w środku, twój mózg automatycznie zmniejszy skupienie na liczbach i zwróci większą uwagę na to słowo.Zjawisko to znane jest jako „selektywna uwaga” i odgrywa ważną rolę w naszej zdolności do rozumienia złożonych wzorców.

Uwaga może również wpływać na to, jak dobrze postrzegamy pewne cechy obrazu.Na przykład, jeśli patrzysz na zdjęcie czyjejś twarzy, a następnie starasz się nie patrzeć w jej oczy, może być trudniej niż zwykle wykryć kolor lub kształt jej oczu, ponieważ te cechy stałyby się mniej istotne ze względu na zmniejszone zasoby uwagi (AR ).

Czy kontekst odgrywa rolę w tym, jak postrzegamy coś wizualnie?

Kontekst odgrywa rolę w tym, jak coś postrzegamy wizualnie, ale nie zawsze.Czasami kontekst jest oczywisty i wymagany do zrozumienia tego, na co patrzymy.Na przykład, gdybyś spojrzał na zdjęcie osoby, jej ubrania zwykle byłyby częścią kontekstu.Jeśli spojrzysz na zdjęcie przedmiotu, kontekst może nie być tak jasny.W takim przypadku kontekst może obejmować takie rzeczy, jak położenie obiektu w przestrzeni lub czasie.

Innym sposobem, w jaki kontekst może odgrywać rolę w percepcji wzrokowej, jest wpływanie na to, jak postrzegamy kształty i kolory.Na przykład, jeśli patrzysz na zdjęcie osoby noszącej niebieskie ubrania, jej skóra prawdopodobnie będzie niebieska, ponieważ jest to kolor, który dominuje na większości jej ciała.Jeśli jednak patrzysz na zdjęcie osoby noszącej zielone ubrania, jej skóra prawdopodobnie będzie zielona, ​​ponieważ jest to kolor, który dominuje w większości jej ubrań.

Ogólnie rzecz biorąc, kontekst odgrywa ważną rolę w tym, jak postrzegamy coś wizualnie; jednak nie zawsze jest to jasne lub wymagane do zrozumienia tego, na co patrzymy.

Czy emocje wpływają na naszą zdolność do dokładnego wizualnego postrzegania bodźców?

Wizualna hierarchia percepcyjna jest modelem tego, jak ludzie przetwarzają informacje z powierzchni oka na wyższe poziomy w mózgu.Zakłada, że ​​emocje mają wpływ na naszą zdolność do dokładnego wizualnego postrzegania bodźców, a nawet mogą zniekształcać nasze postrzeganie rzeczywistości.

Kiedy jesteśmy pobudzeni emocjonalnie, nasz organizm uwalnia hormony, takie jak adrenalina i kortyzol.Hormony te powodują zmiany w naszym przepływie krwi i częstości akcji serca, co może wpływać na to, jak dobrze widzimy.Nasze oczy mogą stać się bardziej wrażliwe na światło lub mniej wrażliwe, co prowadzi nas do widzenia rzeczy, które są rzeczywiście obecne, ale wydają się większe lub mniejsze niż w rzeczywistości.Dodatkowo, gdy jesteśmy emocjonalni, nasza uwaga może zostać odwrócona od ważnych szczegółów sceny i w kierunku bardziej istotnych elementów.Może to prowadzić nas do błędnej interpretacji tego, co postrzegamy jako ważniejsze niż jest.

Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do niedokładnego postrzegania rzeczywistości, jeśli chodzi o mimikę twarzy, język ciała i szczegóły otoczenia.W niektórych przypadkach te nieścisłości mogą być drobne – na przykład, jeśli oglądasz zdjęcie kogoś, kto wygląda na zły, możesz błędnie założyć, że ona też jest zła – podczas gdy w innych przypadkach mogą być znacznie poważniejsze – na przykład jeśli myślisz, że niebezpieczna sytuacja jest bezpieczna, ponieważ zostałeś do tego uwarunkowany własnymi emocjami.Wiadomość na wynos jest taka, że ​​ważne jest nie tylko unikanie emocjonalnego podniecenia podczas interakcji z innymi (ze względów bezpieczeństwa), ale także bycie świadomym, w jaki sposób emocje mogą wpływać na zdolność widzenia.

Jakie przeszkody mogą utrudniać komuś zdolność jasnego widzenia?

Jedną przeszkodą, która może utrudniać komuś wyraźne widzenie, jest niepełnosprawność fizyczna, która uniemożliwia mu dobre widzenie.Inną przeszkodą może być zmęczenie oczu lub przebywanie w jasno oświetlonym miejscu.Jeśli ktoś patrzy na coś z bliska, może również mieć problemy z wyraźnym zobaczeniem tego ze względu na sposób, w jaki działają nasze oczy.Wreszcie, ludzie mogą czasami przeoczyć ważne szczegóły, patrząc na rzeczy z dystansu, ponieważ nasze mózgi przetwarzają informacje inaczej, gdy jesteśmy daleko od czegoś.

Jak oświetlenie i kolor wpływają na to, co widzimy?13. Jaką rolę odgrywają sygnały głębi w naszym zrozumieniu tego, co widzimy?

 1. Jak nasze oczekiwania dotyczące tego, co zobaczymy, wpływają na to, jak widzimy?
 2. W jaki sposób obrazy mogą wprowadzać w błąd?
 3. Jak nasz mózg przetwarza informacje wizualne?
 4. Jaka jest różnica między obiektem a jego otoczeniem?
 5. W jaki sposób obiekty na scenie zmieniają się, gdy się poruszają lub zmieniają swoje położenie w przestrzeni?
 6. Jak światło wpływa na to, jak postrzegamy rzeczy?