Apakah tujuan gelung sementara?

Gelung sementara ialah sejenis gelung yang melaksanakan set pernyataan selagi syarat tertentu kekal benar.Syaratnya boleh jadi apa sahaja yang anda mahukan, tetapi penggunaan yang paling biasa untuk gelung while adalah untuk menyemak sama ada beberapa pembolehubah telah ditetapkan kepada nilai tertentu.Jika ia belum ditetapkan, gelung akan terus dilaksanakan; jika ada, gelung akan berhenti melaksanakan dan mengembalikan kawalan kepada kod yang memanggilnya.

Bagaimanakah gelung sementara berfungsi?

Gelung while ialah sejenis gelung yang melaksanakan blok kod tertentu manakala syarat adalah benar.Syarat ini boleh berupa sebarang ungkapan yang sah dan kod di dalam gelung while akan dilaksanakan selagi syarat itu kekal benar.

Berikut adalah contoh:

while (myVar != null) { // Kod untuk dilaksanakan }

Kod ini akan terus dilaksanakan sehingga myVar tidak lagi batal.Dalam erti kata lain, ia akan terus menyemak untuk melihat sama ada myVar masih tidak batal setiap kali melalui gelung.Jika myVar pernah menjadi batal, maka kod di dalam gelung while akan ditamatkan dan pelaksanaan akan beralih ke baris seterusnya dalam program anda.

Apakah sintaks untuk gelung sementara dalam C++?

Sintaks untuk gelung sementara dalam C++ adalah seperti berikut:

manakala (syarat) { // pernyataan }

Keadaan di dalam gelung while mestilah ungkapan boolean.Jika keadaan bernilai benar, gelung while akan terus dilaksanakan; jika tidak, ia akan ditamatkan dan kembali palsu.Blok pernyataan berikutan kata kunci while akan dilaksanakan berulang kali selagi syarat itu kekal benar.

Bagaimanakah anda boleh menggunakan gelung sementara untuk lelaran melalui tatasusunan?

Gelung sementara boleh digunakan untuk lelaran melalui tatasusunan.Kod di bawah mencetak nombor dari 1 hingga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 manakala (bilangan >

Kod di atas akan mencetak nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan

  1. { printf("%d", bilangan); bilangan--; }

Apakah beberapa masalah yang berpotensi dengan menggunakan gelung sementara?

Gelung sementara ialah sejenis gelung yang melaksanakan set pernyataan sehingga syarat tertentu dipenuhi.Walaupun gelung mempunyai beberapa masalah yang berpotensi, termasuk yang berikut:

  1. Kod di dalam gelung while mungkin menjadi bersepah dan sukar dibaca.
  2. Kod di dalam gelung while boleh dilaksanakan beberapa kali, yang boleh membawa kepada hasil yang tidak dijangka.
  3. Kod di dalam gelung while mungkin tidak selalu dilaksanakan seperti yang diharapkan, yang boleh menyebabkan ralat.

Bagaimanakah anda boleh mengelakkan gelung tak terhingga apabila menggunakan gelung sementara?

Apabila menggunakan gelung sementara, adalah penting untuk memastikan bahawa keadaan dalam gelung sentiasa benar.Ini boleh dilakukan dengan menambah pernyataan keluar pada gelung jika syarat tidak dipenuhi.Sebagai contoh:

manakala (syarat) { // melakukan sesuatu }

Jika anda perlu terus melakukan sesuatu walaupun keadaan dalam gelung gagal, anda boleh menggunakan pernyataan teruskan.

Apakah perbezaan antara do-while dan gelung while biasa?

Gelung do-while ialah sejenis gelung yang melaksanakan blok kod selagi syarat tertentu adalah benar.Keadaan ini boleh sama ada ungkapan atau nilai boolean.Gelung while biasa melaksanakan blok kodnya sehingga keadaan menjadi palsu.

Bagaimanakah anda boleh menggunakan gelung while bersarang?

Gelung semasa bersarang ialah cara melakukan berbilang lelaran tugas tertentu dalam program yang sama.Mereka bekerja seperti ini:

Berikut adalah contoh:

manakala (myVar !=

Kod ini akan terus menyemak myVar untuk melihat sama ada ia tidak sama dengan 10, dan jika tidak, ia akan melakukan sesuatu berdasarkan maklumat tersebut.Dalam kes ini, ia mungkin mencetak "MyVar tidak sama dengan 10!" setiap kali melalui gelung.

  1. Mulakan gelung dengan menulis sambil (syarat);
  2. Semak keadaan dan lakukan sesuatu berdasarkan maklumat itu;
  3. Ulangi langkah 2 dan 3 sehingga keadaan tidak lagi benar, atau sehingga anda mencapai penghujung badan gelung.
  4. { // Lakukan sesuatu }

Bilakah lebih sesuai untuk menggunakan gelung for dan bukannya gelung sementara?

Gelung sementara akan dijalankan selagi syarat adalah benar, manakala gelung for akan dijalankan beberapa kali berdasarkan nilai yang anda tentukan.Sebagai contoh, jika anda ingin mencetak setiap huruf dalam rentetan, anda akan menggunakan gelung for:

for(huruf dalam rentetan) { // lakukan sesuatu dengan huruf }

Sebaliknya, jika anda hanya mahu mencetak huruf pertama setiap rentetan, anda boleh menggunakan gelung sementara:

manakala (rentetan.

Apakah jenis gelung lain yang ada selain gelung for dan while?

Terdapat tiga jenis gelung lain: lakukan sementara, lakukan sehingga, dan untuk setiap satu.Kesemuanya berfungsi sedikit berbeza, jadi penting untuk mengetahui perbezaannya sebelum menggunakannya.

Lakukan gelung sambil terus laksana selagi syarat itu benar.Sebagai contoh:

do { // Kod yang perlu dilaksanakan } while (condition);

Ini akan melaksanakan kod dalam pendakap kerinting sehingga keadaan tidak lagi benar, pada ketika itu ia akan keluar dari gelung dan meneruskan dengan apa sahaja yang ada di sana sebelum ini.

Lakukan sehingga gelung berkelakuan sama seperti gelung do while kecuali gelung tersebut berhenti melaksanakan sebaik sahaja syarat menjadi palsu.Sebagai contoh:

lakukan { // Kod yang perlu dilaksanakan } sehingga (syarat);

Ini akan melaksanakan kod dalam pendakap kerinting sehingga salah satu syarat tidak lagi benar atau tempoh masa tertentu telah berlalu - yang mana dahulu.