Bagaimana anda membuat jadual dalam Photoshop?

Dalam Photoshop, anda boleh mencipta jadual dengan memilih alat jadual dan kemudian mengklik pada kanvas.Anda juga boleh menggunakan pintasan papan kekunci: Command + T (Mac) atau Ctrl + T (Windows). Untuk menambah baris dan lajur pada jadual anda, klik pada ikon baris dan lajur di bahagian atas tetingkap.Untuk mengubah saiz jadual anda, seret salah satu tepinya.Untuk mengalihkan lajur atau baris ke atas atau bawah dalam dokumen anda, pilih lajur dan kemudian gunakan kekunci anak panah pada papan kekunci anda.Akhir sekali, untuk memadam lajur atau baris daripada jadual anda, pilih dan tekan Padam (atau Backspace pada Mac).

Apakah dimensi jadual standard dalam Photoshop?

Jadual dalam Photoshop mempunyai dimensi berikut:

Lebar: 800px

Ketinggian: 600px

Warna latar belakang jadual adalah putih.Jidar di sekeliling meja ialah 1px hitam tebal.Tiada sempadan di bahagian tepi atau bawah meja.

Bagaimanakah anda memasukkan imej ke dalam sel dalam jadual dalam Photoshop?

Untuk memasukkan imej ke dalam sel dalam jadual dalam Photoshop, ikuti langkah berikut:

  1. Buka jadual dalam Photoshop.
  2. Pilih sel yang anda ingin masukkan imej ke dalamnya.
  3. Klik pada butang Imej ( ).
  4. Daripada menu lungsur, pilih fail imej yang anda inginkan daripada komputer anda.
  5. Klik pada OK untuk memasukkan imej ke dalam sel yang dipilih.

Apakah bilangan maksimum baris dan lajur yang boleh disisipkan dalam jadual dalam Photoshop?

Tiada jawapan yang pasti untuk soalan ini kerana ia bergantung pada keperluan khusus jadual.Walau bagaimanapun, Adobe Photoshop membenarkan maksimum 256 baris dan 256 lajur untuk disisipkan ke dalam jadual.

Bagaimanakah anda menukar warna sel atau baris dalam jadual dalam Photoshop?

Terdapat beberapa cara untuk menukar warna sel atau baris dalam jadual dalam Photoshop.

  1. Gunakan alat Pemilih Warna untuk memilih warna yang anda mahu gunakan untuk sel atau baris.
  2. Gunakan arahan Isi untuk mengisi sel atau baris dengan warna tersebut.
  3. Gunakan arahan Stroke untuk menambah sempadan di sekeliling sel atau baris dengan warna itu.
  4. Gunakan mana-mana arahan Photoshop lain yang mempengaruhi teks, seperti menukar saiz fon, menambah bayang-bayang dan sebagainya.

Bagaimanakah anda menambah teks pada sel dalam jadual dalam Photoshop?

Untuk menambah teks pada sel dalam jadual dalam Photoshop, mula-mula buat jadual dengan memilih objek jadual dan kemudian klik pada tab "Teks" dalam panel Properties.Anda kemudian boleh memasukkan teks ke dalam setiap sel jadual.Untuk menukar saiz fon atau warna teks dalam sel, pilih sel tersebut dan klik pada butang "Fon" atau "Warna" yang terletak berhampiran bahagian bawah panel Properties.

Bolehkah sel menjangkau berbilang baris atau lajur dalam jadual yang dibuat dalam Photoshop?

Ya, sel boleh menjangkau berbilang baris atau lajur dalam jadual yang dibuat dalam Photoshop.Untuk melakukan ini, pilih keseluruhan jadual dan kemudian gunakan arahan Jajar (atau klik butang Jajaran Mendatar pada panel Alat Jadual) untuk meletakkannya supaya tepi kirinya dijajarkan dengan salah satu sempadan lajur dalam dokumen anda.Anda kemudian boleh menyeret kandungan sel individu merentasi garis sempadan ini untuk membuat jadual yang merentangi berbilang lajur atau baris.

Bagaimanakah anda menggabungkan sel bersama-sama dalam jadual yang dibuat dalam Photoshop?

Menggabungkan sel dalam jadual yang dibuat dalam Photoshop adalah mudah.Mula-mula, pilih sel yang anda ingin gabungkan.Seterusnya, klik dan tahan kekunci Ctrl pada papan kekunci anda dan pilih sel yang anda ingin gabungkan.Akhir sekali, seret sel yang dipilih bersama-sama.

Adakah jadual yang dibuat menggunakan Photoshop mengekalkan pemformatannya apabila dieksport ke format fail lain seperti PDF atau JPEG?

Ya, jadual yang dibuat dalam Photoshop akan mengekalkan pemformatannya apabila dieksport ke format fail lain.Walau bagaimanapun, jika anda ingin menukar pemformatan jadual semasa ia masih dalam Photoshop, anda perlu menggunakan alat Pemformatan.

Adakah terdapat sebarang pertimbangan khas yang perlu diambil kira semasa membuat Jadual dengan sel yang digabungkan menggunakan perisian Adobe Photoshop CS6?

Apabila menggabungkan sel dalam jadual, adalah penting untuk mengambil kira perkara berikut:

-Sempadan sel mesti dipelihara.

-Penjajaran sel mesti dikekalkan.

-Pemformatan teks (fon, saiz, warna) sel mesti dikekalkan.

-Sebarang warna isian atau sapuan yang digunakan pada sel individu juga mesti dikekalkan semasa mencantumkan sel.