Mi a while ciklus célja?

A while ciklus egy olyan típusú ciklus, amely utasításkészletet hajt végre, amíg egy bizonyos feltétel igaz.A feltétel bármi lehet, de a while ciklusok legáltalánosabb használata annak ellenőrzése, hogy valamelyik változó be van-e állítva egy bizonyos értékre.Ha nincs beállítva, a ciklus folytatja a végrehajtást; ha igen, akkor a ciklus leáll, és visszaadja a vezérlést az őt hívó kódhoz.

Hogyan működik a while ciklus?

A while ciklus egyfajta hurok, amely végrehajt egy bizonyos kódblokkot, miközben egy feltétel igaz.A feltétel bármilyen érvényes kifejezés lehet, és a while cikluson belüli kód mindaddig végrehajtódik, amíg a feltétel igaz marad.

Íme egy példa:

while (myVar != null) { // Végrehajtandó kód }

Ez a kód addig fut, amíg a myVar már nem lesz null.Más szóval, folyamatosan ellenőrzi, hogy a myVar még mindig nem nulla-e a cikluson keresztül.Ha a myVar valaha is nullává válik, akkor a while cikluson belüli kód véget ér, és a végrehajtás a program következő sorára lép.

Mi a while ciklus szintaxisa a C++-ban?

A C++-ban a while ciklus szintaxisa a következő:

while (feltétel) { // utasítások }

A while cikluson belüli feltételnek logikai kifejezésnek kell lennie.Ha a feltétel kiértékelése igaz, a while ciklus folytatja a végrehajtást; ellenkező esetben megszűnik, és hamis értéket ad vissza.A while kulcsszót követő utasításblokk ismételten végrehajtásra kerül mindaddig, amíg a feltétel igaz marad.

Hogyan használhatod a while ciklust egy tömb iterálásához?

A while ciklus használható egy tömbön keresztüli iterációra.Az alábbi kód kiírja a számokat 1-től

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 while (szám >

A fenti kód kiírja az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és

  1. { printf("%d", szám); szám--; }

Milyen lehetséges problémák merülhetnek fel a while ciklus használatával?

A while ciklus egyfajta ciklus, amely utasításkészletet hajt végre, amíg egy bizonyos feltétel nem teljesül.Míg a hurkokkal számos lehetséges probléma van, beleértve a következőket:

  1. A while cikluson belüli kód zsúfolttá és nehezen olvashatóvá válhat.
  2. A while cikluson belüli kód többször is végrehajtható, ami váratlan eredményekhez vezethet.
  3. Előfordulhat, hogy a while cikluson belüli kód nem mindig a várt módon fut, ami hibákat okozhat.

Hogyan kerülheti el a végtelen hurkot, ha while ciklust használ?

A while ciklus használatakor fontos megbizonyosodni arról, hogy a ciklusban szereplő feltétel mindig igaz.Ezt úgy lehet megtenni, hogy egy kilépési utasítást adunk a ciklushoz, ha a feltétel nem teljesül.Például:

while (feltétel) { // csinálj valamit }

Ha folytatnia kell valamit, még akkor is, ha a ciklus feltétele meghiúsul, használhatja a folytatási utasítást.

Mi a különbség a do-while és a normál while ciklus között?

A do-while ciklus egy olyan típusú ciklus, amely egy kódblokkot hajt végre, amíg egy bizonyos feltétel igaz.A feltétel lehet kifejezés vagy logikai érték.A szabályos while ciklus addig hajtja végre a kódblokkját, amíg a feltétel hamis lesz.

Hogyan használhatod a beágyazott while ciklusokat?

A beágyazott míg a hurkok egy bizonyos feladat többszöri iterációjának módjai ugyanazon a programon belül.Így működnek:

Íme egy példa:

while (myVar !=

Ez a kód folyamatosan ellenőrzi a myVar értéket, hogy ellenőrizze, nem egyenlő-e 10-zel, és ha nem, akkor ezen információk alapján tesz valamit.Ebben az esetben előfordulhat, hogy a „MyVar nem egyenlő 10-zel!” minden alkalommal a hurkon keresztül.

  1. Indítsa el a ciklust a while írásával (feltétel);
  2. Ellenőrizze az állapotot, és tegyen valamit ezen információk alapján;
  3. Ismételje meg a 2. és 3. lépést, amíg a feltétel már nem igaz, vagy amíg el nem éri a huroktörzs végét.
  4. { // Csinálj valamit }

Mikor lehet célszerűbb egy for ciklust használni a while ciklus helyett?

A while ciklus addig fut, amíg a feltétel igaz, míg a for ciklus a megadott érték alapján meghatározott számú alkalommal fut.Például, ha egy karakterlánc minden betűjét ki szeretné nyomtatni, akkor for ciklust használjon:

for(betű a karakterláncban) { // csináljon valamit a betűvel }

Másrészt, ha csak minden karakterlánc első betűjét szeretné kinyomtatni, használhat egy while ciklust:

while(string.

Milyen más típusú hurkok léteznek a for és while ciklusokon kívül?

Három másik típusú hurok létezik: do while, do amíg, és mindegyikhez.Mindegyik egy kicsit másképp működik, ezért használatuk előtt fontos megismerni a különbséget.

Csináld, amíg a ciklusok mindaddig futnak, amíg a feltétel igaz.Például:

do { // Kód, amit végre kell hajtani } while (feltétel);

Ez addig hajtja végre a kódot a kapcsos kapcsos zárójelben, amíg a feltétel már nem igaz, ekkor kilép a ciklusból, és folytatja azt, ami korábban benne volt.

A Do till ciklusok pontosan úgy viselkednek, mint a while ciklusok, kivéve, hogy leállítják a végrehajtást, amint a feltétel hamis lesz.Például:

do { // Kód, amit végre kell hajtani } till (feltétel);

Ez addig hajtja végre a kódot a kapcsos zárójelekben, amíg valamelyik feltétel már nem igaz, vagy el nem telik egy bizonyos idő – attól függően, hogy melyik következik be előbb.