Co je to frázová shoda?

Frázová shoda je technika optimalizace pro vyhledávače, která vám pomůže najít stránky na internetu, které obsahují konkrétní fráze.Když použijete frázovou shodu, Google vyhledá na internetu stránky, které mají přesně stejný text jako dotaz, který jste zadali do svého vyhledávače.To může být užitečné, pokud chcete najít informace o určitém tématu nebo pokud hledáte konkrétní webové stránky na internetu.

Chcete-li ve svém vyhledávači použít frázovou shodu, jednoduše zadejte požadované klíčové slovo do vyhledávacího pole a klikněte na „Hledat“.Poté Google zobrazí seznam výsledků, které zahrnují všechny webové stránky, které do svého obsahu zahrnuly vaše klíčové slovo.Chcete-li výsledky ještě více zúžit, můžete pomocí funkce „Pokročilé vyhledávání“ společnosti Google určit, která slova nebo fráze se mají hledat.

Pokud hledáte obecné informace o používání frázových shod ve vašem úsilí o SEO, doporučujeme přečíst si náš článek s názvem „Jaká isprázová shoda? Jak to funguje a co s tím můžete dělat“.V tomto článku diskutujeme o tom, jak frázové shody fungují, a poskytujeme několik tipů, jak je nejlépe využít ve vašich SEO kampaních.

Jak funguje frázová shoda?

Frázová shoda je technika optimalizace pro vyhledávače, která využívá vzory ve vašem textu, aby vám pomohla najít slova, která hledáte.Když uživatel zadá dotaz, vyhledávač prohledá veškerý text na stránce a pokusí se najít shodu pro tento dotaz.

Pokud chcete, aby se vaše webové stránky zobrazovaly, když někdo hledá „koupit auto“, můžete použít frázovou shodu, když do seznamu klíčových slov zahrnete „koupit“.Pokud někdo zadá „koupit auto“, vyhledávač vrátí výsledky, které obsahují „koupit“ i „auto“.Jedná se o efektivní způsob, jak zlepšit viditelnost vašich webových stránek a zvýšit návštěvnost.

Existují dva hlavní typy frázových shod: přesná a částečná.Při přesné shodě vyhledávač vrátí pouze výsledky, které obsahují přesně to, co bylo zadáno do pole pro klíčové slovo.Částečné shody umožňují větší flexibilitu; pokud někdo zadá do pole klíčových slov například „kočka“, pak „krmivo pro kočky“ bude považováno za částečnou shodu, protože zahrnuje „kočka“ i „jídlo“.

Existují také tři různé způsoby, jak vytvořit frázovou shodu: s blízkostí slov, se synonymy a s modifikátory (např. velká velikost). Blízkost slov sleduje, jak blízko jsou dvě slova na klávesnici (zleva doprava nebo shora dolů), zatímco synonyma zohledňují, jak podobná jsou významově dvě slova (tj. obě se musí objevit ve vašem obsahu). Modifikátory fungují podobně jako synonyma, ale berou v úvahu další faktory, jako jsou interpunkční znaménka nebo velká a malá písmena.

Chcete-li na svém webu začít používat frázovou shodu, nejprve se ujistěte, že jste správně nastavili svůj účet Google AdWords. to vám umožní spouštět reklamy založené na frázích, nikoli pouze na jednotlivých klíčových slovech.

Jaké jsou výhody použití frázové shody?

Když použijete frázovou shodu, váš vyhledávač bude hledat konkrétní slova nebo fráze v textu, na který se díváte.To může být užitečné, pokud se snažíte najít informace o určitém tématu.Používání frázové shody při optimalizaci pro vyhledávače (SEO) má mnoho výhod.

Jednou z výhod je, že může pomoci zlepšit relevanci vašeho webu.Pokud do svého obsahu zahrnete konkrétní klíčová slova a fráze, vaše stránky se s větší pravděpodobností zobrazí, když lidé tyto výrazy vyhledávají.To může pomoci zvýšit návštěvnost a vést konverze.

Další výhodou používání frázových shod je, že vám může ušetřit čas a energii.Pokud víte, na jaká klíčová slova cílit, může použití frázové shody pomoci urychlit proces hledání správných informací.Zahrnutím konkrétních klíčových slov do obsahu se můžete vyhnout tomu, abyste museli trávit čas zkoumáním, které výrazy by mohly být relevantní pro vaše téma.

Celkově je používání frázových shod účinným způsobem, jak zlepšit výkon SEO a oslovit potenciální zákazníky online.Zacílením na konkrétní klíčová slova a fráze můžete zajistit, že vaše stránky najdou potenciální zákazníci, kteří hledají informace o těchto tématech.

Jak mohu pomocí frázové shody zlepšit své PPC kampaně?

Frázová shoda je technika optimalizace pro vyhledávače, která využívá klíčová slova a fráze jako základ pro určení, které reklamy se mají zobrazit.Cílením reklam na základě slov nebo frází, které lidé používají při vyhledávání produktů nebo služeb, můžete zvýšit své šance na upoutání pozornosti potenciálních zákazníků.

Chcete-li ve svých PPC kampaních použít frázovou shodu, nejprve identifikujte klíčová slova a fráze, které jsou pro vaši cílovou skupinu nejdůležitější.Dále vytvořte reklamní sestavy, které se zaměří na tato klíčová slova a fráze.Nakonec nastavte limity, kolikrát se každé klíčové slovo nebo sousloví může objevit v reklamní sestavě, a spusťte své reklamy.Zacílením reklam na základě toho, co lidé skutečně říkají o produktech nebo službách, které hledají, můžete zvýšit své šance na přeměnu návštěvníků na zákazníky.

Jaké jsou tipy pro vytvoření efektivní frázové shody?

Když hledáte frázovou shodu ve svém textu, je důležité používat správné nástroje.Dobrým způsobem, jak začít, je použít vyhledávač, jako je Google nebo Bing.Můžete zadat konkrétní fráze a zjistit, co se objeví jako možná shoda.Pokud nemáte přístup k vyhledávači, jsou k dispozici další možnosti.Jednou z možností je použití online tezauru.Získáte tak seznam synonym, která by mohla být vhodná pro hledaný výraz.Další možností je použít online kontrolu gramatiky.To vám pomůže identifikovat chyby ve struktuře vět nebo použití slov.Nakonec, pokud vše ostatní selže, zkuste požádat o pomoc někoho jiného.Existuje mnoho lidí, kteří vědí o jazyce více než my, a možná vám budou schopni poskytnout lepší řešení než my.

Jak mohu řešit problémy s kampaněmi s frázovou shodou?

Kampaň s frázovou shodou je druh optimalizace pro vyhledávače (SEO), která vám pomáhá zlepšit viditelnost vašeho webu tím, že se klíčová slova použitá na vašem webu shodují s klíčovými slovy, která jsou vyhledávána na Googlu.To vám může pomoci zvýšit návštěvnost vašich stránek a zlepšit vaše hodnocení ve výsledcích vyhledávání.

Problémy s kampaněmi s frázovou shodou můžete vyřešit několika způsoby:

 1. Zkontrolujte hodnocení klíčových slov: Jedním ze způsobů, jak zkontrolovat, zda vaše kampaň s frázovou shodou funguje, je podívat se na hodnocení klíčových slov.Pokud zaznamenáte zlepšení návštěvnosti a hodnocení, je pravděpodobné, že kampaň funguje tak, jak má.Pokud však nezaznamenáte žádné změny, může být něco v nepořádku s vaším cílením nebo prováděním kampaně.
 2. Zkontrolujte metriky svého webu: Dalším způsobem, jak zkontrolovat, zda vaše kampaň s frázovou shodou funguje, je zkontrolovat některé metriky související s vaším webem, jako jsou zobrazení stránek a unikátní návštěvníci.Pokud se tato čísla v průběhu času zvyšují, je pravděpodobné, že kampaň pomáhá zvýšit návštěvnost vašeho webu.Pokud však klesají nebo zůstávají relativně stabilní, může být něco v nepořádku s cílením nebo prováděním kampaně.
 3. Testování různých klíčových slov: Někdy může být užitečné otestovat různá klíčová slova pomocí nástroje, jako je Google AdWords nebo Bing Ads Campaigns Editor, než je trvale zapojit do strategie kampaně s frázovou shodou.Testováním různých klíčových slov a jejich kombinací můžete určit, která z nich jsou nejúčinnější pro zvýšení návštěvnosti a zlepšení hodnocení na vašem webu.

Jaké jsou běžné chyby při frázových shodách?

Frázové shody jsou mocným nástrojem optimalizace pro vyhledávače (SEO). Mohou však být také použity nesprávně, pokud nejsou správně provedeny.Zde jsou některé běžné chyby při frázových shodách:

 1. Nezahrnuje přesnou frázi, kterou hledáte
 2. Použití příliš mnoha slov ze zdrojového textu
 3. Zaměřte se spíše na jedno slovo než na celou frázi
 4. Nepoužívejte uvozovky kolem klíčových slov
 5. Shoda pouze s částí slova nebo fráze
 6. Přiřazování klíčového slova ke konkrétnímu slovnímu druhu (podstatné jméno, sloveso, přídavné jméno) namísto ke všem slovům v textu
 7. Není uvedeno, zda chcete přesnou nebo částečnou shodu
 8. Přiřazení výrazů, které nejsou pro vaše téma relevantní
 9. Zneužívání synonym a příbuzných slov jako kandidátů na shodu klíčových slov Neprovádíte dostatečný průzkum toho, jaké hodnocení ostatní weby hodnotí pro vaše cílová klíčová slova Netestujete různé varianty vašich cílových klíčových slov Používání automatických nástrojů bez pochopení jejich algoritmů Nedaří se sledovat a upravovat vaši strategii SEO v průběhu času Nenastavení cíle pro úspěch SEO Ignorování jakékoli negativní zpětné vazby, kterou můžete od vyhledávačů získat Za předpokladu, že Google vždy zobrazí vaše stránky jako první, když někdo hledá relevantní výraz ....

Jak mohu optimalizovat výsledky shody myphrase?

Existuje několik věcí, které můžete udělat pro optimalizaci výsledků frázové shody.

 1. Zkuste při vyhledávání použít synonyma a související slova.To pomůže rozšířit škálu potenciálních shod a zvýšit šance, že jedna z nich je to, co hledáte.
 2. Pokud je to možné, používejte množná čísla a kontrakce.Pomohou také rozšířit škálu potenciálních shod a také usnadní hledání správných slov.
 3. Zkontrolujte překlepy a nesprávný pravopis.Pokud je slovo napsáno nesprávně nebo má nesprávnou výslovnost, nemusí se objevit v seznamu výsledků vyhledávání, což může znamenat, že neodpovídá tomu, co hledáte.
 4. V textu dotazu používejte klíčová slova – výsledky frázové shody tak ještě více vylepšíte tím, že Google nasměrujete na konkrétní výrazy, které by mohly být relevantní pro vaše téma (nebo otázky, které k němu máte).

Vygenerujte 13 stručných otázek na téma: co je to frázová shoda??

 1. Co je to frázová shoda?
 2. Jaké jsou výhody používání nástroje frázové shody?
 3. Jak používáte nástroj frázové shody?
 4. Jaká jsou běžná sousloví, která lze přiřadit ke klíčovým slovům?
 5. Můžete použít nástroj pro frázovou shodu k nalezení všech klíčových slov pro dané téma?
 6. Jak můžete doladit výsledky vyhledávání pomocí nástroje pro frázovou shodu?
 7. Existují nějaká omezení ohledně toho, kolik informací lze najít pomocí nástroje frázové shody?