Co je Discord bot?

Discord bot je program, který běží na vašem počítači a pomáhá vám spravovat váš účet Discord.Dokáže například sledovat, kdo je online, posílat zprávy lidem ve vašem chatu a další.Boti jsou skvělí pro udržení pořádku na vašem serveru Discord a jeho hladkého chodu. Jak pracovat s robotem Discord?Chcete-li pracovat s robotem Discord, nejprve v počítači otevřete aplikaci Discord.Poté klikněte na kartu "Bots" v levém horním rohu obrazovky.Dále najděte robota, kterého chcete použít, a klikněte na něj.Po kliknutí na robota se dostanete na jeho hlavní stránku.Zde uvidíte všechny jeho funkce (a jak je používat). Chcete-li jej začít používat, postupujte podle pokynů na této stránce!Jak přidám discord bota na svůj server?Přidání discordbota na váš server je snadné!Nejprve otevřete aplikaci Discord a najděte server, na který ji chcete přidat.Poté na něj klikněte v navigační liště aplikace (na počítači) nebo ve vyhledávání (na mobilu). Dále klikněte na „Nastavení serveru“ v pravém horním rohu obrazovky.Nakonec přejděte dolů, dokud neuvidíte „Nastavení robota“, a klikněte na něj. Jakmile na svůj server přidáte discordbota, všichni uživatelé se musí připojit k tomuto konkrétnímu chatovacímu kanálu, než budou moci používat kteroukoli z jeho funkcí!Jak odstraním discordbota ze svého serveru?Odstranění discordbota z vašeho serveru je také snadné!Nejprve otevřete aplikaci Discord a najděte server, ze kterého ji chcete odebrat.Poté na něj klikněte v navigační liště aplikace (na počítači) nebo ve vyhledávání (na mobilu). Dále klikněte na "Nastavení serveru" v pravém horním rohu obrazovky.Nakonec přejděte dolů, dokud neuvidíte „Nastavení bota“ a klikněte na něj.

Jak Discord boti fungují?

Roboti Discord jsou typ počítačového programu, který běží na serverech Discord a pomáhá uživatelům vzájemně komunikovat.Mohou dělat věci, jako je posílání zpráv, připojení ke kanálům a další.Boty lze také použít k automatizaci úkolů nebo poskytování podpory lidem v Discordu.Zde je návod, jak pracovat s robotem Discord: 1) Stáhněte si robota Discord, kterého chcete použít, z obchodu Discord Bot Store. 2) Otevřete stránku nastavení robota (kliknutím na jeho ikonu v seznamu serverů a výběrem jeho nastavení). 3) V části „Server Settings“ se ujistěte, že pole „Port“ je nastaveno na „8080“. 4) V části „Nastavení klienta“ se ujistěte, že pole „Uživatelské jméno robota“ je nastaveno na název vašeho účtu (nebo jak jste robota pojmenovali, když jste ho vytvořili). 5) V části „Obecná nastavení“ se ujistěte, že je zaškrtnuto políčko „Povoleno“ a že všechna ostatní pole jsou správně vyplněna. 6) Klikněte na tlačítko označené „Spustit server!“ 7) Nyní byste měli vidět, jak váš nový discord bot běží na vašem serveru!Chcete-li jej použít, jednoduše otevřete okno se zprávou a napište @[uživatelské jméno robota] následované příkazem (například @MyBot vám pošle zprávu s dotazem, zda se chcete připojit k mému kanálu). Poznámka: Některé příkazy mohou vyžadovat další parametry (například nápověda @MyBot vám zobrazí seznam všech dostupných příkazů). V takovém případě jednoduše vložte tyto parametry za symbol @ (např. @MyBot help me vám pošle nápovědu k používání MyBot).

Co dokážou roboti Discord?

Roboti Discord jsou skvělým způsobem, jak automatizovat úkoly a interakce v aplikaci Discord.Mohou dělat věci jako posílat zprávy, připojovat se ke kanálům a odpovídat uživatelům.Zde je seznam některých nejoblíbenějších robotů Discord:

-Aukční bot: Tento bot vám umožňuje spouštět aukce na vašem serveru.

-BanhammerBot: Tento bot vám umožňuje zakázat uživatelům přístup na váš server.

-ChattyBot: Tento robot odpovídá na všechny zprávy chatu, které přicházejí, když je neaktivní.

-Command Bot: Tento bot vám umožňuje spouštět příkazy na vašem serveru.

-DM Bot: Tento bot vám umožňuje posílat zprávy ostatním uživatelům soukromě.

-Event Bot: Tento bot pomáhá spravovat události na vašem serveru.

-Guild Registrar Bot: Tento bot registruje nové guildy na vašem serveru.

-Lobby Monitor Bot: Tentobot sleduje stav všech lobby na vašem serveru.

Jak vytvořím Discord bota?

Chcete-li vytvořit robota Discord, musíte se nejprve zaregistrovat k účtu Discord.Jakmile budete mít účet, klikněte v hlavní nabídce na kartu „Bots“ a poté klikněte na „Vytvořit robota“.Budete vyzváni k zadání názvu robota, popisu a autora.Po zadání těchto údajů klikněte na tlačítko "Další".Nyní budete požádáni, abyste si vybrali platformu, ze které bude váš bot pracovat.Pro tuto příručku budeme používat Discord, takže vyberte tuto možnost a poté znovu klikněte na tlačítko "Další".Na další obrazovce budete požádáni o výběr programovacího jazyka pro vašeho robota.Doporučujeme zvolit Python, protože je to jeden z nejpopulárnějších jazyků používaných pro roboty současnosti.Lze však použít jakýkoli jazyk, ve kterém lze spouštět skripty, takže si můžete vybrat ten, který vám vyhovuje.Po výběru programovacího jazyka budete muset poskytnout některé informace o vašem robotovi, jako je jeho účel (tj. co dělá), pro kolik uživatelů je určen (může podporovat až 500 uživatelů) a kde jej lze nalézt. (tedy na jakém serveru).

Jak přidám robota Discord na svůj server?

discord boti mohou být přidáni na servery několika různými způsoby.Nejběžnějším způsobem je použití Discord Bot Directory, který obsahuje předem připravené roboty, které můžete přidat na svůj server pomocí několika kliknutí.Pokud nemáte zájem o použití předem připraveného bota nebo pokud si chcete vytvořit vlastního bota, existuje několik dalších způsobů, jak přidat discord bota.

Chcete-li přidat discord bota pomocí adresáře:

  1. Otevřete Discord a klikněte na tlačítko Server Info v levém horním rohu hlavní obrazovky.
  2. Na stránce Informace o serveru klikněte na kartu Boti.
  3. Na kartě Boti v části „Dostupní roboti“ vyhledejte a klikněte na tlačítko Přidat robota vedle požadovaného robota.
  4. V dialogovém okně Přidat robota zadejte název (nebo ID) serveru, vyberte jazyky, které bude váš robot podporovat, a vyberte, zda chcete, aby byl váš server veřejný nebo soukromý.Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
  5. Váš nový discordbot by měl být nyní dostupný pro uživatele, aby se mohli připojit!Chcete-li jej začít používat, otevřete jeho stránku nastavení (kliknutím na jeho ikonu v libovolném okně chatu a výběrem možnosti Nastavení). Zde najdete všechny informace potřebné ke kontrole fungování vašeho robota na vašem serveru.Upozorňujeme, že některé funkce (například odesílání zpráv z více účtů najednou) vyžadují schválení správcem; pokud máte nějaké dotazy ohledně této funkce, kontaktujte prosím administrátora vašeho serveru.

V jakém kódovacím jazyce jsou roboti Discord napsáni?

Roboti Discord jsou obvykle kódováni v programovacím jazyce Python.Existuje však několik robotů Discord, kteří jsou napsáni v jiných jazycích, jako je JavaScript a Ruby.

Prvním krokem k napsání robota Discord je vytvoření nového projektu v Pythonu.Poté budete muset nainstalovat požadované knihovny a balíčky.Více informací o instalaci knihoven Pythonu najdete na oficiálních stránkách.Jakmile nainstalujete potřebné balíčky, můžete začít kódovat svého bota!

Chcete-li nakódovat robota Discord, budete muset nejprve vytvořit soubor s názvem __init__.py . Tento soubor obsahuje základní konfigurační informace pro vašeho robota.V tomto souboru budete muset nastavit jméno, popis a autora robota.Dále budete muset do projektu importovat potřebné moduly.Tyto moduly obsahují veškerý kód potřebný ke spuštění vašeho robota!

Jakmile naimportujete všechny požadované moduly do __init__.py , je čas začít kódovat!Vaším prvním úkolem by mělo být vytvoření funkce main() uvnitř tohoto souboru.Tato funkce bude zodpovědná za spouštění vašeho robota a zpracování veškerých příchozích požadavků od uživatelů!

Dále v rámci main() budete chtít definovat všechny proměnné, které řídí, jak váš robot funguje.Mezi tyto proměnné patří:

- Seznam kanálů, ke kterým má váš robot přístup (povinné)

– ID uživatele, který může vašemu robotovi posílat zprávy (povinné)

- Textový řetězec, který se zobrazí, když někdo pošle zprávu vašemu robotovi (volitelné)

Po definování těchto proměnných je čas napsat nějaký kód, který zpracovává příchozí požadavky od uživatelů!Nejprve přidejte funkci input(), která přijímá vstupní řetězec od uživatele.Tento řetězec použije naše knihovna chatovacích klientů Abychom mohli elegantně zpracovávat chyby, pokud se něco pokazí při zpracovávání zpráv od uživatelů, přidali jsme také funkci errorhandler(), která zaznamenává všechny chyby a vytiskne je pro účely ladění S našimi vstupními funkcemi jsme skončili Nyní tedy pojďme dál a napíšeme naši knihovnu chatovacího klienta: Nejprve naimportujeme modul discord, který nám poskytuje metody pro interakci se servery Discord. Zadruhé definujeme dva argumenty, které představují náš uživatelský objekt (který obsahuje všechna naše data o tomto konkrétním uživateli) a objekt kanálu (který představuje jeden konkrétní kanál, kde tento konkrétní uživatel právě chatuje). Nakonec zavoláme metodu discord_client_message_input_tuple() předávající oba objekty jako argumenty A je to!Naše knihovna chatovacích klientů byla vytvořena, takže ji nyní musíme použít uvnitř naší funkce main() Pojďme se podívat na to, co se děje v zákulisí, když nám někdo pošle zprávu pomocí naší knihovny chatovacího klienta: Nejprve zkontrolujeme, zda zpráva odpovídá jednomu z našich definovaných kanálů voláním discord_client_channel_search(channelid) . Pokud ano, zavoláme discord_client_message(messageid,'Název kanálu') .

Mohu hostit vlastního Discord bota?

Ano!Pomocí Discord Bot Builderu si můžete vytvořit vlastního Discord bota.Jakmile robota vytvoříte, budete ho muset přidat na server a nakonfigurovat.Další informace naleznete v našem průvodci, jak pracovat s discord roboty.

Kolik stojí výroba Discord bota?

Na vytvoření robota Discord nejsou žádné stanovené náklady, protože do značné míry závisí na funkcích a schopnostech robota.Některé základní náklady spojené s výrobou robota Discord však zahrnují vývoj softwaru (např. programovacích jazyků), nákup serverového hostingu a platbu za registraci domény nebo certifikáty SSL.Kromě toho mohou někteří roboti vyžadovat další poplatky (například zpracování plateb), aby správně fungovali.Celkově může být vytvoření robota Discord nákladné, ale nakonec stojí za to, pokud chcete, aby váš chatovací klient měl další funkce.

Jsou k dispozici nějací bezplatní roboti Discord?

Roboti Discord jsou skvělý způsob, jak automatizovat váš server Discord.K dispozici je mnoho bezplatných robotů Discord, ale někteří vyžadují účet.Zde je seznam některých z nejlepších bezplatných robotů Discord:

-The Botfather: Tento bot vám umožňuje spravovat nastavení vašeho serveru, připojovat se a opouštět kanály a další.

-Alfred: Alfred je výkonný chatbot, který umí věci jako moderování, rozpoznávání hlasu a další.

-Lootcrate: Loot Crate je zábavný discord bot, který každý den posílá náhodné položky uživatelům v jejich cechách.

-RiotBot: RiotBot vám umožňuje vytvořit vlastní pravidla pro váš server a zjistit, kdo je porušil.

-KiwiBot: KiwiBot vám pomáhá sledovat statistiky vašeho serveru a poskytuje upozornění, když se na serveru vyskytnou problémy.

Kde najdu pomoc s vytvořením vlastního Discord bota?

Existuje mnoho dostupných zdrojů, které vám pomohou začít s vytvářením vlastního Discord bota.Zde je několik míst, kde začít:

-Oficiální průvodce tvůrcem robotů Discord: Tento průvodce vás provede základy budování robota Discord od nuly.

-Knihovny a nástroje třetích stran: Existuje mnoho knihoven a nástrojů třetích stran, které vám mohou pomoci vytvořit si vlastního Discord bota, jako jsou Node.js a Express.

-Komunitní fóra: Zeptejte se na komunitních fórech na tipy a rady, jak si vytvořit vlastního Discord bota.